Mars Home page

NAŠE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 2020 08 31 

Přehled

Společnost Mars je již po více než 100 let hrdým rodinným podnikem. Tato nezávislost nám přináší svobodu a možnost přemýšlet v kontextu celých generací, a ne čtvrtletí, abychom mohli investovat do dlouhodobé budoucnosti našeho podnikání, našich lidí, zákazníků a planety — a to vše s ohledem na naše dlouhodobé principy. Věříme, že svět, který chceme v budoucnu, začíná tím, jak podnikáme dnes. 0

Naše principy ochrany osobních údajů:

 1. Vážíme si osobních údajů, které jsou s námi sdíleny, a respektujeme je.
 2. Snažíme se být transparentní a zodpovědní v tom, jak nakládáme s osobními údaji, které držíme, a řídíme se přitom našimi pěti principy a zákony. 
 3. Dodržujeme a respektujeme práva na ochranu osobních údajů našich spotřebitelů, zákazníků a uchazečů o zaměstnání. 
 4. Zavazujeme se k neustálému zlepšování našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytuje informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje ve společnosti Mars, Incorporated a její skupině společností, což zahrnuje dceřiné a přidružené společnosti (společně „Mars“, „my“, „nás“ nebo „naše“), na našich webových stránkách, v našich mobilních aplikací nebo na jiných webových stránkách, které zobrazují toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „weby“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bude platit i pro informace, které od vás získáme osobně či v jakémkoli z našich obchodů a/nebo veterinárních nemocnic (dále také „pracoviště“), nebo když žádáte o pracovní místo ve společnosti Mars.
 

Jestliže si chcete vyžádat vaše osobní údaje sdílené se společností Mars, použijte prosím tento odkaz

Čeho se toto prohlášení o ochraně osobních údajů týká?

Shromažďování osobních údajů – jakých, proč a jak

Jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme a zpracováváme?

Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje?

Jak sdílíme a zpřístupňujeme vaše údaje?

Žádost o pracovní místo ve společnosti Mars 

Jak s vámi komunikujeme

Děti

Ochrana osobních údajů dětí?

Reklama a soubory cookie

Jaké jsou naše zásady týkající se internetové zájmově orientované reklamy?

Další užitečné informace

Co ještě potřebujete vědět?

Kontaktujte nás

Jak nás můžete kontaktovat?

Zákony a práva, které se na vás mohou vztahovat

Práva subjektu na ochranu osobních údajů

Jaká práva máte podle kalifornských zákonů o ochraně osobních údajů?

Změny

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká  osobních údajů získaných či zpracovaných společností Mars, Incorporated a jejími společnostmi. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí, jestliže shromažďujeme osobní údaje osobně, prostřednictvím našich webů, mobilních aplikací, e-mailu, veterinárních nemocnic, sociálních médií či jiných stránek zobrazujících toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále pouze „stránky“).  Vaše osobní údaje zahrnují informace či kombinace informací, na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat (dále pouze „osobní údaje“).  Zahrnuje to identifikátory, jako jsou jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, uživatelské jméno, a údaje o vaší fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální totožnosti.  Povšimněte si prosím, že definice osobních údajů se mohou v různých regionech lišit. Jestliže shromažďujeme informace, které se považují za osobní údaje ve vašem regionu, bude s nimi zacházeno v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a platnými místními zákony.    

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů si prosím pozorně přečtěte, abyste porozuměli našim zásadám a postupům na ochranu osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může občas změnit. Na podstatné změny vás upozorníme zveřejněním oznámení na naší hlavní stránce po přiměřenou dlouhou dobu a změnou data „Poslední aktualizace“. Kontrolujte si prosím, zda nedošlo ke změnám. 

Dodržujeme státní a federální zákony o ochraně osobních údajů a spolupracujeme s orgány pro ochranu osobních údajů.

Jestliže se nacházíte v jurisdikci, která používá koncept „správce údajů“ nebo podobný koncept, správce údajů je:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road 
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: zde

Jestliže máte otázku na to, jak se vaše osobní údaje používají, můžete kontaktovat správce údajů kliknutím zde nebo zde.  Prostudujte si také níže sekci Práva subjektu na ochranu osobních údajů.

Můžeme shromažďovat nebo zpracovávat různé kategorie osobních údajů.  Za následujícími kategoriemi osobních údajů jsou uvedeny informace o jejich zdrojích, účelech a zpřístupnění.

 • Identifikátory. Identifikátory získáváme přímo od vás, nebo od třetích stran, jako jsou zprostředkovatelé údajů nebo platformy sociálních médií. Identifikátory jsou položky jako jméno nebo kontaktní informace. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; k registraci, pro soutěže a propagační akce; za účelem komunikace s vámi a poskytování informací; k poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání letáků, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo o našich společnostech; při vykonávání našich smluvních povinností vůči vám; pro zpracování osobních údajů požadovaných k posouzení a přijetí zákazníků nebo prodejců; k poskytování relevantní reklamy; a/nebo pro výzkum. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci společností koncernu Mars a s poskytovateli služeb. 
 • Kategorie osobních údajů v záznamech zákazníků. Tyto dostáváme přímo od vás. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; abychom vám poskytovali personalizovaný obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našech společnostech; pro výkon našich smluvních povinností vůči vám; a/nebo pro zpracování osobních údajů požadovaných pro posouzení a přijetí zákazníků nebo prodejců. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci společností koncernu Mars a s poskytovateli služeb.
 • Chráněné klasifikační charakteristiky. Chráněné klasifikační charakteristiky dostáváme přímo od vás nebo od třetích stran, jako jsou zprostředkovatelé dat nebo platformy sociálních médií. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; pro výkon našich smluvních povinností vůči vám a/nebo pro zpracování osobních údajů požadovaných pro posouzení a přijetí zákazníků nebo prodejců. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci společností koncernu Mars a s poskytovateli služeb.
 • Obchodní informace. Tyto získáváme přímo od vás, když nakupujete zboží a služby v kterémkoli z našich obchodů, včetně našich veterinárních nemocnic nebo online. Obchodní informace používáme k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; abychom vám poskytovali personalizovaný obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich společnostech; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci společností koncernu Mars a s poskytovateli služeb.
 • Internetová či podobná webová aktivita. Tyto informace získáváme nepřímo od vás (např. sledováním vaší činnosti na našich stránkách) nebo od třetích stran, jako jsou poskytovatelé analýzy dat. Používáme je, abychom vám poskytovali personalizovaný obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich společnostech; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci společností koncernu Mars a s poskytovateli služeb.
 • Geolokační údaje. Geolokační údaje dostáváme přímo či nepřímo (např. jestliže povolíte zjišťování polohy) od vás a/nebo od třetích stran, jako jsou platformy sociálních médií. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; k registraci, soutěžím a propagaci; abychom vám poskytovali personalizovaný obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich společnostech; pro výkon našich smluvních povinností vůči vám; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci společností koncernu Mars a s poskytovateli služeb.
 • Profesionální či zaměstnanecké informace. Profesionální či zaměstnanecké informace dostáváme přímo od vás nebo třetích stran (prověřovatelů informací o žadatelích). Používáme je ke zpracování žádostí o zaměstnání a při plnění našich smluvních povinností vůči vám. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci společností koncernu Mars a s poskytovateli služeb.
 • Dedukce na základě jiných osobních údajů. Tyto dedukce získáváme nepřímo od vás (např. sledováním vaší činnosti na našich stránkách) nebo od třetích stran, jako jsou poskytovatelé analýzy dat. Používáme je k poskytování a vylepšování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb; abychom vám poskytovali personalizovaný obsah, informace a zasílali vám letáky, kupóny, vzorky, nabídky a další informace o našich produktech nebo o našich společnostech; a/nebo k dodávání relevantní reklamy. Jsou sdíleny pro obchodní účely v rámci koncernu Mars a s poskytovateli služeb.

Můžeme shromažďovat informace z jiných zdrojů, včetně seznamů kontaktů a demografických informací. Tyto mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které shromažďujeme pro popsané účely.

Shromažďujeme následující specifické osobní údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Tyto zahrnují informace, jako jsou vaše jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy. Například, když poskytnete kontaktní údaje během online registrace, při podnikání s námi, nebo když nám poskytujete služby. Některé internetové stránky vám umožňují zavést uživatelské jméno a heslo k vytvoření účtu.
 • Informace o vašich transakcích s námi. Například historie vašich zakázek, fakturační či doručovací informace a jiné informace o vašem používání našich produktů nebo služeb.
 • Platební informace. Toto zahrnuje informace z vaší kreditní nebo debetní karty, online platebního účtu nebo jiných možností platby.
 • Jedinečné informace o zákazníkovi a komerční informace. Například uživatelská jména nebo jiné přihlašovací údaje.
 • Informace ukazující na váš zájem o pozici. Například vaše preference, pracovní historie nebo informace uvedené v žádostech o místo.
 • Demografické informace. Například údaje o věku, pohlaví, zálibách, činnostech nebo o tom, co upřednostňujete.
 • Údaje pro smlouvy se zákazníky nebo dodavateli. To zahrnuje hodnocení a přijetí zákazníka nebo dodavatele. Například shromažďujeme informace o úvěroschopnosti nebo veřejně dostupné informace o sankcích či seznamech sledovaných osob.  
 • Informace získané z našich stránek a stránek sociálních médií. Toto zahrnuje informace získané během interakcí s námi. Například poznámky, fotografie nebo jiné informace, které nahrajete prostřednictvím blogů, diskusních fór nebo sociálních sítí.
 • Informace o zařízení. Například IP adresa, identifikátor zařízení, operační systém na zařízení, typ prohlížeče, internetové stránky navštívené před návštěvou našich internetových stránek a po ní, prohlížené stránky a aktivity na našich internetových stránkách, a také interakce s reklamou.
 • Informace mohou automaticky shromažďovat také poskytovatelé služeb třetí strany a partneři v oblasti reklamy.
 • Jiné informace, které jsme od vás získali s vaším souhlasem.

Informace, které shromažďujeme o vašich domácích mazlíčcích – jejich druh, plemeno, datum narození, historii léčby – se nepovažují za osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžete používat k různým legitimním účelům, včetně: 

 • Poskytování vámi požadovaných funkcí, produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít ke splnění vašich požadavků na naše funkce, produkty a služby a k tomu, abychom vám umožnili jejich využití. Zahrnuje to zpracování plateb za nákupy, předplatné nebo prodeje a za účelem ochrany před podvodnými transakcemi a k jejich identifikaci.
 • Registrace, soutěže a propagace. Vaše osobní údaje můžeme použít k vašemu zařazení do soutěží, k vyrozumění o výsledcích a k vaší registraci k využití některých funkcí, produktů a služeb podle toho, jak si náš marketing nastavíte.
 • Komunikace s vámi a poskytování informací. Vaše osobní údaje můžeme použít ke komunikaci s vámi, abychom mohli reagovat na vaše dotazy či připomínky nebo vám nabízet aktualizace a novinky. Pokud jste projevili zájem o práci ve společnosti Mars, můžeme vás informovat o odpovídajících volných pracovních místech.
 • Informace můžeme používat také ke sdělování osobního obsahu a informací a k zasílání letáků, kuponů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo produktech našich společností. Kde si to vyžadují zákony, návštěvníky poskytující e-mailové adresy žádáme, aby uvedli, zda od nás budou chtít další informace a novinky, jako jsou informace o produktech a službách našich společností. Návštěvníkům také nabízíme možnost kdykoli příjem informací od nás zrušit. Někdy vás můžeme požádat o potvrzení zájmu o odběr informací, než vás určitým způsobem kontaktujeme nebo než budou k dispozici určité služby.
 • Při plnění našich smluvních závazků vůči vám. Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby využít, pokud nám poskytujete služby či u nás žádáte o práci. Jestliže jste zákazník nebo uživatel našich služeb, vaše osobní údaje budeme používat k plnění našich smluvních povinností vůči vám.
 • K hodnocení a přijímání zákazníků nebo dodavatelů. Toto zahrnuje ověřování totožnosti a úvěruschopnosti některých zákazníků nebo dodavatelů, provádění hloubkové kontroly a kontroly podle dostupných vládních seznamů a/nebo sankčních seznamů a zdrojů dat dalších třetích stran, používání nebo účast v seznamech incidentů společnosti Mars a výstražných systémech a/nebo ověřovacích službách třetích stran. Shromažďování těchto osobních údajů může zahrnovat agenturu, která referuje o úvěrech, nebo jiné třetí strany.
 • Poskytování relevantních reklam. Můžeme zakoupit a používat seznamy e-mailových adres potenciálních zákazníků. Poskytovatele takových seznamů žádáme o potvrzení toho, že kontaktní informace jsou poskytnuty pouze pro ty, kdo chtějí dostávat nabídky a informace e-mailem. Můžeme také využít demografické údaje a informací o preferencích uživatelů k přizpůsobení reklamy na uživatele, pro které je nejvíce relevantní. Takto bude uživatelům zobrazována reklama, která je s největší pravděpodobností zaujme. Respektujeme žádosti o odhlášení z takových seznamů. Pro další informace o postupech spojených s reklamou prosím klikněte zde k zobrazení našich zásad pro internetovou reklamu přizpůsobenou zájmům uživatele. 
 • Pro poskytování jiných nabídek. Někdy vám poštou poskytneme nabídky, kupony a informace včetně katalogů. Například, když zákazník zadá online objednávku v našich zásilkových obchodech nebo se přihlásí k odebírání některého z našich katalogů online, můžeme ho přidat do seznamu, aby daný katalog dostal. Můžeme také používat seznamy třetích stran nebo veřejné zdroje. S vaším souhlasem můžete vyměňovat jména a adresy s jinými společnostmi, které vás mohou zasílat tištěné nabídky. Zasílání můžete kdykoli odhlásit.
 • Zlepšování funkcí, produktů a služeb nabízených na našich webových stránkách. Osobní údaje můžete využít k vylepšení nabídek a služeb společností Mars a našich stránek a funkcí.
 • Umožnění sytému automatického rozhodování. Osobní údaje můžete shromažďovat pro internetovou reklamu a/nebo k vytvoření vašeho osobnostního profilu. Další podrobnosti o osobních údajích, které shromažďujeme, jejich použití a možnostech odhlášení z automatického rozhodování jsou vysvětleny dále.

Na jakých zákonných základech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

 • K ochraně životně důležitých zájmů. Můžeme například zpracovávat osobní údaje ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, pokud jste v zařízení Mars, nebo pro uchazeče o zaměstnání, pro další dohody se zástupci zaměstnanců v některých jurisdikcích a pro ochranu veřejných zájmů.
 • Na vaše pokyny a s vaším souhlasem.
 • Pro účely vědeckého výzkumu.
 • Pro jiné zákonné obchodní účely. Zahrnuje to mimo jiné dodržování zákonů a výše popsané účely.

Vaše osobní údaje můžete sdílet nebo zpřístupňovat v níže uvedených případech. 

 • Se společností Mars a se společnostmi ze skupiny Mars.
 • S prodejci nebo obchodními zástupci. Vaše osobní můžeme sdílet se společnostmi, které jsme najali, aby pro nás poskytovaly služby. Pokud sdílíme osobní údaje se společnostmi za účelem poskytování služeb pro nás, není dovoleno používat je pro žádný jiný účel. Vaše osobní údaje musí udržovat jako důvěrné, pokud nebudete souhlasit jinak.
 • V případě, že vaše osobní údaje mohou být převedeny společně s jinými obchodními aktivy.
 • Pokud jsme obdrželi váš pokyn či souhlas ke zpřístupnění vašich osobních údajů.
 • S cílem dodržet zákonná ustanovení nebo reagovat na zákonný postup nebo zákonné požadavky, mimo jiné ze strany policejních orgánů a státních úřadů.
 • K vyšetřování stížností zákazníků nebo případného porušení zákona, ochraně integrity internetových stránek, plnění vašich požadavků nebo spolupráci na jakémkoli zákonném průzkumu.
 • S cílem chránit práva nebo vlastnictví společnosti Mars nebo našich zákazníků, včetně vynucování podmínek upravujících používání služeb.
 • S cílem jednat v dobré víře, že zpřístupnění je nezbytné k ochraně zdraví a/nebo bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků, veřejnosti a domácích mazlíčků.
 • Pro podporu jiných zákonných obchodních účelů. To mimo jiné zahrnuje dodržování právních předpisů, další klinické studie, vyhodnocování diagnóz a léčbu domácích mazlíčků. 

Upozorňujeme, že webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jejichž postupy ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Pokud vaše osobní údaje zadáte na některé z těchto stránek, vaše informace se budou řídit jejich zásadami ochrany osobních údajů. Vybízíme vás, abyste si na internetových stránkách, které navštívíte, vždy ověřili zásady ochrany osobních údajů.

Anonymizovaná data můžeme prodávat třetím stranám a anonymizované informace nebo informace, které neidentifikují jednotlivce, můžeme sdílet, jak je popsáno výše. Anonymizované informace nebo informace po odstranění identifikačních prvků můžeme kombinovat s jinými anonymizovanými informacemi nebo informacemi bez identifikačních prvků z jiných zdrojů. Můžeme také sdílet agregované nebo anonymizované informace s třetími stranami, včetně například  poradců, inzerentů a investorů, pro obecnou obchodní analýzu. Inzerentům můžeme například sdělit počet návštěvníků našeho webu a nejoblíbenější funkce nebo služby.

Když se ucházíte o pracovní místo ve společnosti Mars, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v tomto dokumentu, v souladu s patnými zákony o ochraně osobních údajů. Společnost Mars respektuje vaše soukromí a s vašimi osobními údaji uchazeče o místo bude zacházet jako s důvěrnými. Vaše osobní údaje budeme používat a sdílet v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů a s níže uvedeným popisem v rozsahu vztahujícím se na uchazeče o místo.

Osobní údaje, které shromažďujeme o vás jako uchazeči o místo
Když se budete ucházet o místo ve společnosti Mars, požádáme vás o poskytnutí osobních údajů k vyhodnocení vaší žádosti. Můžete se také rozhodnout poskytnout další osobní údaje (například informace o zájmech a sociálních preferencích). Veškeré informace jsou poskytovány dobrovolně a vy sami rozhodnete, jaké osobní údaje chcete poskytnout. Jestliže se rozhodnete neposkytnout vyžádané osobní údaje, může to omezit naši schopnost zvážit vás na pozici.

Informace od jiných třetích stran
Můžeme o vás také obdržet informace z veřejných zdrojů nebo od třetích stran. Například k ověření informací ve vaší žádosti nebo k provedení kontrol prostřednictvím třetích stran v rozsahu povoleném platnými zákony. Můžete se také rozhodnout poskytnout nám osobní údaje na portálech třetích stran, jako je LinkedIn, pokud se používají ve vašem oboru. Jestliže společnosti Mars povolíte přístup k vašim osobním údajům, souhlasíte, že společnost Mars může tyto informace shromažďovat, ukládat a používat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. 

Jak společnost Mars používá vaše osobní údaje uchazeče o zaměstnání
Společnost Mars bude používat vaše osobní údaje ke zpracování vaší žádosti, včetně níže uvedených účelů. 

 • Nábor, hodnocení a výběr uchazečů o zaměstnání
 • Obecná administrativa, administrativa a řízení lidských zdrojů 
 • Provádění průzkumů spokojenosti (například za účelem řízení a zlepšování náboru)
 • Ověření referencí o zaměstnání, provádění kontrol uchazečů a příslušná hodnocení
 • Dodržování zákonných a firemních požadavků (například pro monitorování diverzity)
 • Komunikace s vámi týkající se vaší žádosti o zaměstnání a zájmu o společnost Mars
 • Budoucí volná místa, jestliže nám dovolíte toto použití

Profilování a automatizované rozhodování
Společnost Mars může také zpracovávat vaše osobní údaje pro účely analýzy dat a statistické analýzy. Za účelem plnění zákonných požadavků nebo zájmů společnosti Mars můžeme s vaším souhlasem a v souladu s platnými zákony implementovat analýzu náboru a diverzity na globální úrovni. Máte právo, aby o vás nebylo učiněno rozhodnutí, které se zakládá výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud pro vás takové rozhodnutí má právní účinky, nebo vás výrazně ovlivňuje. Společnost Mars v rámci náboru nerozhoduje o uchazečích výhradně na základě automatizovaného rozhodování.

S kým bude společnost Mars sdílet vaše osobní údaje uchazeče o zaměstnání?
Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze s partnery společnosti Mars, kteří je opravdu potřebují k vykonávání svých úkolů a povinností, a třetím stranám s legitimními obchodními důvody. Mezi třetí strany, které jsou specifické pro uchazeče o zaměstnání, patří náborové agentury, konzultanti, poskytovatelé ověřovacích služeb a právníci. Tito poskytovatelé služeb se mohou měnit v závislosti na subjektu Mars, který vás zaměstnává, nebo s časem. Vždy se snažíme zajistit, aby třetí strany nakládající s  osobními údaji jednaly v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony.

Pokud již nechcete, abychom  používali  vaše kontaktní informace k propagaci produktů nebo služeb společnosti Mars nebo třetích stran, zašlete nám e-mail s vaším požadavkem na privacy[email protected].

Pokud vám pošleme propagační e-mail, ve spodní části zprávy můžete zrušit zasílání dalších propagačních e-mailů. V některých případech můžeme před zasíláním propagačních e-mailů požádat o váš souhlas. Při odmínutí souhlasu od nás nebudete dostávat určité e-maily.

I když se rozhodnete nedostávat propagační e-maily, můžete stále dostávat e-maily, které umožňují, dokončují nebo potvrzují obchodní transakci, ke které jste s námi již souhlasili. Zahrnuje to komunikace o zdraví vašeho domácího mazlíčka, upomínky na schůzku, dokončení vaší registrace, opravu údajů o uživateli, žádosti o resetování hesla, potvrzení transakcí, oznámení o odeslání a další komunikace nezbytné pro vaše transakce s námi.

Můžeme vám také nabídnout textové zprávy / zprávy SMS. Za určitých okolností můžeme požadovat, abyste souhlasili s přijímáním našich textových zpráv. Přijímání určitých textových zpráv od nás (kromě upomínek na schůzky) můžete kdykoli zrušit zasláním textu  STOP v odpovědi na jakoukoli textovou zprávu. 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny služby textových zpráv vám jsou nabízeny zdarma. Mohou se účtovat poplatky za data a jiné sazby. Nesete zodpovědnost za veškeré poplatky za mobilní telefon (používání, tarif, atd.), které jsou výsledkem použití našich produktů nebo služeb. Poplatky za odesílání a přijímání textových zpráv naleznete v tarifním plánu vašeho mobilního operátora.

Ochrana osobních údajů dětí

Většina našich webových stránek je určena pro dospělé. Jestliže je některá webová stránka určena pro mladší návštěvníky, získáme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce v souladu s místními zákony.  

Další informace naleznete v našich speciálních poznámkách pro rodiče a kodexu společnosti Mars pro marketing. Jestliže zjistíte, že se dítě, i přes tyto zásady, zaregistrovalo pro zasílání e-mailových bulletinů, nebo jinak poskytlo své osobní údaje, nahlaste nám to prosím zde. Pokud zjistíme, že nezletilý uživatel poskytl osobní údaje bez svolení rodičů, uzavřeme takový účet a v maximálním možném rozsahu odstraníme veškeré osobní údaje poskytnuté takovým uživatelem.

Jaké jsou naše zásady týkající se internetové zájmově orientované reklamy?

Podrobné informace o našich postupech pro internetovou zájmově orientovanou reklamu a používání souborů cookie naleznete v dokumentech Ad Choices a Soubory cookie.
 

Co ještě potřebujete vědět?

Kde jsou vaše informace uloženy a zpracovávány?

Osobní údaje, které shromažďujeme nebo přijímáme, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoli jiné zemi, kde máme my nebo naši poskytovatelé služeb podnik.

Servery a databáze s osobními údaji se mohou nacházet mimo území země, z níž jste k těmto internetovým stránkám získali přístup, a v zemi, která nemá stejné zákony týkající se ochrany osobních údajů jako země, v níž trvale žijete. Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou být zasílány do zahraničí v souladu se zákonnými požadavky. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme a ukládáme pouze tak dlouho, dokud k tomu máme legitimní obchodní účel a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání údajů.

Osobní údaje, které jsou veřejně dostupné (například v chatech, nástěnkách nebo jiných interaktivních fórech)

Můžeme poskytnout chatovací místnosti, nástěnky (message board nebo bulletin board) nebo interaktivní prostory, kde návštěvníci mohou umístit své připomínky nebo informace. Pokud existuje chatovací místnost, bulletin nebo nástěnka, portál sociálních sítě nebo jiná interaktivní možnost, ujistěte se, že zkontrolujete zveřejněná pravidla. Budete vázáni zveřejněnými pravidly a také našimi podmínkami použití stránek. Pravidla pro účast mohou stanovit minimální věk a jiná omezení, jako je zveřejňování útočného, urážlivého nebo pobuřujícího obsahu. Vše, co zveřejníte na internetu, jsou veřejné informace. Neneseme zodpovědnost za nic, co dobrovolně zveřejníte na internetu. Uživatelé by při zveřejňování osobních údajů na internetu měli postupovat opatrně.

Postoupení práv

V případě, že jsou veškerá naše aktiva nebo jejich část prodána nebo získána jinou stranou, nebo v případě sloučení nám udělujete právo postoupit osobní údaje, které jsme od vás získali.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Dodržujeme příslušná organizační a technická opatření na ochranu zabezpečení vašich osobních údajů a vyžadujeme jejich dodržováním našimi poskytovateli služeb. Jestliže máte jakýkoli dotaz k bezpečnostním opatřením, která používám, můžete nás kontaktovat zde. 

Doporučujeme vám také přijetí další opatření k ochraně vašich osobních údajů. Například nainstalujte aktuální antivirový software, po použití zavřete prohlížeč, chraňte vaše přihlašovací údaje a hesla a pravidelně aktualizujte software a aplikace, abyste měli nejnovější bezpečnostní funkce.

Přenos osobních údajů do zahraničí

Pokud nám poskytnete osobní údaje, můžeme je v souladu s platnou legislativou předat našim pobočkám, dceřiným společnostem nebo třetím stranám. Vaše osobní údaje můžeme také v souladu s platnými právními požadavky přenášet do zahraničí, z vaší země nebo jurisdikce do jiné. Společnost Mars při převodech dat z Evropské unie, EHP, UK a Švýcarska mimo Evropský hospodářský prostor používá převážně standardní smluvní ujednání navržená Evropskou komisí. Při přenosech dat mezi jinými jurisdikcemi se může společnost Mars spoléhat na jiné zákonné mechanismy mezinárodních převodů podle příslušných zákonů.

Co dělat, jestliže máte dotaz, nebo nás chcete kontaktovat? 

Podnikáme kroky k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly správné. Některé programy společnosti Mars nabízejí zobrazení nebo aktualizace vašich osobníchúdajů online. Překontrolujte v místě registrace, zda tam můžete vaše osobní údaje zobrazit nebo aktualizovat.

Tam, kde je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším souhlasem, máte právo svůj souhlas souhlas odvolat kliknutím zde.  Pamatujte však, že zrušení souhlasu neovlivní zákonné zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Pokud je to relevantní, můžete mít také nárok podat stížnost u vašeho místního orgánu na ochranu osobních údajů. Vynasnažíme se o vyřešení jakýchkoli problémů ohledně zpracování vašich osobních údajů. Kdykoli nás můžete kontaktovat s jakýmikoli dotazy či obavami.

Jak nás můžete kontaktovat?

Můžete kontaktovat globální tým na ochranu osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Mars kliknutím zde

Budeme s vámi spolupracovat na vyřešení jakýchkoli vašich stížností. Jestliže máte jakékoli obavy, kontaktujte nás prosím kliknutím zde. Vašemu případu se budeme neprodleně věnovat.
 

Práva subjektu na ochranu osobních údajů 

Vaše práva se mohou v některých ohledech lišit podle vašeho bydliště. Společnost Mars bude reagovat na jakékoli žádosti v souladu s místními právními předpisy.

Pokud chcete podat žádost týkající se některého z těchto práv, klikněte prosím zde.

Právo na přístup k osobním údajům

Můžete mít právo získat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. pokud tomu tak je, máte právo na přístup osobním údajům a jiným informacím, jako například účelu, kategoriím osobních údajů, příjemcům (nebo kategoriím příjemců), kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Pro určité příjemce ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, kde je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje ukládány, nebo, kde to není možné, kritérium používané k určení tohoto období, vašich práv, atd. 

Je-li to proveditelné a dovoleno zákony, poskytneme kopii osobních údajů, které zpracováváme. Za jakékoli další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud žádost podáte elektronicky a pokud není požadováno jinak, informace budou poskytnuty elektronicky.

Právo na opravu

Jestliže jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete mít právo na jejich opravu či doplnění. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Za určitých okolností můžete mít právo na výmaz vašich osobních údajů. Příklady, viz níže. 

 • Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly zpracovány
 • Zrušíte svůj souhlas, na kterém se zpracování zakládá, a nemáme žádné jiné zákonné důvody pro zpracování
 • Nesouhlasíte se zpracováním a neexistují pro něj žádné naléhavé zákonné důvody
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost, které podléháte 

Toto právo neplatí v rozsahu, kde se zpracování vyžaduje pro níže uvedené účely. 

 • Pro výkon práva na svobodu projevu a informací 
 • K plnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle zákona, kterému podléháme 
 • K plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
 • Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví 
 • Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely 
 • Pro stanovení, uplatnění nebo na obranu našich právních nároků

Právo na omezení zpracování

Můžete mít právo omezit zpracování z níže uvedených důvodů.

 • Nesouhlasíte se správností vašich osobních údajů, po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost osobníchúdajů 
 • Zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete omezení jeich použití  
 • Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete je pro účely zjišťování, výkonu nebo obrany právních nároků 
 • Uplatnili jste své právo vznést námitky proti zpracování až do ověření, zda naše zákonné důvody mají přednost před vašimi

Právo na přenositelnost osobních údajů

Můžete mít právo na obdržení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo osobní údaje zaslat jinému správci, pokud se zpracování zakládá na smluvním souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automaticky. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Můžete mít právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro naše zákonné účely z důvodů spojených s vaší konkrétní situací. Zpracování osobních údajů pozastavíme kromě případů, kdy máme přesvědčivé legitimní důvody k jejich zpracování, které mají přednost před zájmy, právy a svobodou subjektů osobních údajů, nebo z důvodů založení, uplatnění nebo obrany právních nároků . Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, můžete vznést námitku kdykoli.

Automatizované rozhodování včetně profilování

Můžete mít právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, kromě určitých výjimek vyplývajících z místních zákonů.  

Právo na odvolání souhlasu 

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před odvoláním. 

Právo na anonymitu

Můžete mít také právo vyžádat si anonymitu. To znamená, že vaše osobní údaje nebudou shromažďovány ani zpracovávány. Pokud se rozhodnete toto právo uplatnit, je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout požadované zboží nebo služby.

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu 

Můžete mít právo podat stížnost dozorčímu orgánu. 

Pokud chcete podat žádost týkající se některého z výše uvedených práv, klikněte prosím zde.

Jaká práva máte podle kalifornských zákonů o ochraně osobních údajů?

Kalifornské zákony umožňují rezidentům Kalifornie, aby si vyžádali určité informace týkající se našeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Jestliže chcete podat takovou žádost, kontaktujte nás a do předmětu vaší žádosti vložte „Shine the Light“.

Od 1. ledna 2020 udělují zákony státu Kalifornie spotřebitelům v Kalifornii některá další práva.

 • Právo vědět o našem shromažďování, používání a sdílení osobních údajů, které jsme o nich získali v předchozích 12 měsících
 • Právo na „vystoupení“ z prodeje jejich osobních  údajů třetím stranám (nebo, v případě spotřebitelů mladších 16 let, právo nemít jejich osobní údaje prodávány bez výslovného souhlasu jejich rodičů). Společnost Mars v současné době neprodává osobní údaje
 • Právo na vymazání jejich osobních údajů, kromě určitých výjimek vyplývajících ze zákona
 • Právo na nediskriminaci a obdržení stejných služeb a cen od podniku i při využití jejich práv

Kalifornští spotřebitelé mohou podat žádost týkající se výše uvedených práv kliknutím zde. Žádost můžete také podat telefonicky na čísle 1-844-316-5985 nebo kontaktováním konkrétního subjektu Marsu, se kterým máte vztah.

 • Banfield Pet Hospital: kliknutím zde nebo volejte 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: kliknutím zde nebo volejte 855-900-8444
 • Nemocnice VCA Animal Hospital: kliknutím zde nebo volejte 1-844-276-5786

Na některá z těchto práv se vztahují omezení, kolikrát je můžete uplatnit. Podáním žádosti můžete pověřit svého zástupce. Zástupce musí prokázat, že jste ho pověřili a že má registraci pro stát Kalifornie. Můžeme zamítnout žádost zástupce, který nepředloží důkaz, že je oprávněn jednat vaším jménem.

Před splněním vaší žádosti se může požadovat její ověření. Například vás můžeme požádat o potvrzení údajů, které o vás již máme. Údaje uvedené v žádosti budeme používat pouze za účelem ověření totožnosti nebo oprávnění žádatele.

Náš postoj k funkci Do Not Track (Nesledovat)

Protože neexistují žádná globálně uznávaná nastavení „Do Not Track“, nepodporujeme nastavení prohlížeče „Do Not Track“ a v současné době nepodporujeme nástroje, které by nám umožnily reagovat na vaše signály nebo jiné mechanismy.

Změny

Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Jestliže se rozhodneme používat vaše osobní údaje způsobem, který se liší od toho, co bylo uvedeno v době získávání údajů, upozorníme vás na to. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou verzí našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a přeloženou verzí platí anglické znění.