Mars Home page

MEIE PRIVAATSUSAVALDUS

Viimati uuendatud: 2020 08 31

Ülevaade

Mars on uhkusega üle 100-aastane pereettevõte. Iseseisvus annab meile vabaduse seada esikohale põlvkonnad, mitte kvartalid, et saaksime rahastada ettevõtte tulevikku, oma inimestesse, tarbijatesse ja planeeti pikaaegselt ette — kõik põhinevad ajastukindlatel põhimõtetel. Usume, et homne maailm sõltub tänasest äritsemisviisist. 

Meie andmete privaatsuse põhimõtted:

 1. Väärtustame ja austam meile usaldatud isikuandmeid.
 2. Püüame olla meie hoolde antud isikuandmetega läbipaistev, vastutustundlik ja juhinduda oma viiest põhimõttest ning seadusest. 
 3. Järgime ja austame oma tarbijate, klientide ning kandideerijate privaatsusõigusi 
 4. Pühendume oma privaatsuse ja turvatavade jätkuvale täiustamisele.

See privaatsusavaldus pakub teavet selle kohta, kuidas kogume, kasutame ja jagame isikuandmeid ettevõttes Mars, Incorporated ning selle kontserni ettevõtetes, kuhu kuuluvad tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi „Mars“ või „meie“), meie veebilehtede, mobiilirakenduste või muude seda privaatsusavaldus näitavate lehtede (edaspidi „lehed“) kaudu. See privaatsusavaldus kehtib ka teilt isiklikult ja mistahes meie jaemüügi kohtades ning/või loomakliinikutes (ja ka „lehtedel“) ja Marsis töökohale kandideerimisel kogutud teabe kohta.

Oma isikuandmete Marsile jagamisega seotud päringu saatmiseks kasutage seda linki

Mille kohta see privaatsusavaldus kehtib?

Isikuandmete kogumine – mida, miks ja kuidas

Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme?

Miks kogume ja kuidas kasutame teie isikuandmeid?

Kuidas teie teavet teistega jagame ja avaldame?

Marsi ametikohale kandideerimine 

Kuidas suhtleme teiega?

Lapsed

Kuidas on lood laste privaatsusega?

Reklaamimine ja küpsised

Millised on meie huvipõhise veebireklaami põhimõtted?

Abistav lisateave

Mida peaksite veel teadma?

Kontaktandmed

Kuidas saate meiega ühendust võtta?

Teile kehtida võivad seadused ja õigused

Üksikandmete õigused

Millised on teie privaatsusõigused Californias?

Muudatused

Selle privaatsusavalduse muudatused.

See privaatsusavaldus kehtib ettevõtte Mars, Incorporated ja selle kontserni ettevõtete kogutud või töödeldud isikuandmetele. Privaatsusavaldus kehtib, kui kogume isikuandmeid isiklikult, meie veebilehtede, mobiilirakenduste, e-kirja, loomahaiglate, sotsiaalmeedia ja muude seda privaatsusavaldust näitavate lehtede („lehed“) kaudu.  Teie isikuandmed sisaldavad teavet või teid otse või kaudselt tuvastatavaid andmeid („Isikuandmed“).  See hõlmab tuvastajaid nagu nimi, isikukood, asukoha andmed, e-tuvastaja või füüsilisi, füsioloogilisi, geneetilisi, vaimseid, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid tunnuseid.  Tähelepanu: isikuandmete mõiste võib erineda piirkonniti. Kui kogume teie piirkonnas isikuandmeteks peetavat teavet, kasutame seda vastavalt sellele privaatsusavaldusele ja kehtivale kohalikule seadusele.    

Teie isikuandmete kohta käivate poliitikate ja tavade mõistmiseks lugege seda privaatsusavaldust hoolikalt. See privaatsusavaldus võib aeg-ajalt muutuda. Sisu muudatustest anname teada oma kodulehel teatise avaldamisega mõistliku aja jooksul ja „Viimati värskendatud“ kuupäeva muutmisega. Uuenduste jaoks külastage praegust lehte uuesti. 

Järgime riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekaitse seaduseid ning töötame koos kaitseasutustega.

Kui olete andmetöötleja põhimõtet tunnistavas võimkonnas, siis andmetöötlejaks on

Mars, Incorporated
privaatsusosakonna juhata
Dundee Road 
Slough, Berkshire SL1 4LG
Võtke ühendust siit 

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta, saate suhelda andmetöötlejaga. Selleks klõpsake siia või siia.  Lisaks lugege alumist jaotist „Üksikandmete õigused.

Võime koguda ja töödelda mitmesse kategooriasse kuuluvaid isikuandmeid.  Järgmistele isikuandmete kategooriatele järgnevad nende allikad, eesmärgid ja avaldused.

 • Tuvastajad. Saame tuvastajad otse teilt või muudelt osapooltelt nagu andmevahendajatelt või sotsiaalmeedia platvormidelt. Tuvastajad on näiteks teie nimi või kontaktteave. Nendega pakume ja täiustame teie nõutavaid võimalusi, tooteid ning teenuseid registreerumise, võistluste ja pakkumiste tarvis, teiega suhtlemiseks teabe andmise eesmärgil, isikupärastatud sisu ning teabe esitamiseks ja reklaamlehtede, sooduskoodide, näidiste, pakkumiste ning muu meie toodete või kontserni ettevõtete kohta käiva teabe saatmiseks, kui täidame teiega sõlmitud lepingu alusel oma kohustusi, klientide või müüjate hindamiseks ja kinnitamiseks vajalike isikuandmete töötlemiseks, asjakohaste reklaamide esitamiseks ja/või uuringu tarbeks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega. 
 • Isikuandmete kategooriad kliendi kannetes. Saame seda otse teilt. Sellega pakume ja täiustame teie nõutavaid võimalusi, tooteid ning teenuseid, isikupärastatud sisu ning teabe esitamiseks ja reklaamlehtede, sooduskoodide, näidiste, pakkumiste ning muu meie toodete või kontserni ettevõtete kohta käiva teabe saatmiseks, kui täidame teiega sõlmitud lepingu alusel oma kohustusi ja/või klientide või müüjate hindamiseks ning kinnitamiseks vajalike isikuandmete töötlemiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega.
 • Kaitstavate liigituste tunnused. Kaitstavaid liigituste tunnuseid saame otse teilt või muudelt osapooltelt nagu andmevahendajatelt või sotsiaalmeedia platvormidelt. Sellega pakume ja täiustame teie nõutavaid võimalusi, tooteid ning teenuseid, kui täidame teiega sõlmitud lepingu alusel oma kohustusi ja/või klientide või müüjate hindamiseks ning kinnitamiseks vajalike isikuandmete töötlemiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega.
 • Ärialane teave. Saame selle otse teilt, kui ostate kaupu ja teenuseid mistahes meie jaemüügi kohas, sh meie loomahaiglates või internetis. Ärialase teabega pakume ja täiustame teie nõutavaid võimalusi, tooteid ning teenuseid, isikupärastatud sisu ning teabe esitamiseks ja reklaamlehtede, sooduskoodide, näidiste, pakkumiste ning muu meie toodete või kontserni ettevõtete kohta käiva teabe saatmiseks ja/või asjakohase reklaami esitamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega.
 • Internet või muu sarnane võrgutegevus. Saame seda kaudselt teilt (nt teie toimingute jälgimisel meie lehtedel) või muudelt osapooltelt nagu andmeanalüüsi pakkujatelt. Nendega pakume isikupärastatud sisu ja teavet ning saadame reklaamlehti, sooduskoode, näidiseid, pakkumisi ning saadame muud meie toodete või kontserni ettevõtete kohta käivat teavet ja/või esitame asjakohast reklaami. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega.
 • Geograafilised asukohaandmed. Saame geograafilisi asukohaandmeid otse ja kaudselt (nt, kui lubate asukoha teenused) teilt ning/või muudelt osapooltelt nagu sotsiaalmeedia platvormidelt. Sellega pakume ja täiustame teie nõutavaid võimalusi, tooteid ning teenuseid registreerumise, võistluste ja kampaaniate tarbeks, isikupärastatud sisu ning teabe esitamiseks ja reklaamlehtede, sooduskoodide, näidiste, pakkumiste ning muu meie toodete või kontserni ettevõtete kohta käiva teabe saatmiseks, kui täidame teiega sõlmitud lepingu alusel oma kohustusi ja/või asjakohase reklaami esitamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega.
 • Ametialane või tööle võtmisega seotud teave. Saame ametialast või tööle võtmisega seotud teavet otse teilt või muudelt osapooltelt (nt taustakontrolli pakkujatelt). Kasutame neid tööavalduste töötlemiseks ja teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega.
 • Muudest isikuandmetest tehtud järeldused. Saame neid järeldusi kaudselt teilt (nt teie toimingute jälgimisel meie lehtedel) või muudelt osapooltelt nagu andmeanalüüsi pakkujalt. Nendega pakume ja täiustame teie nõutavaid võimalusi, tooteid ning teenuseid, isikupärastatud sisu ning teabe esitamiseks ja reklaamlehtede, sooduskoodide, näidiste, pakkumiste ning muu meie toodete või kontserni ettevõtete kohta käiva teabe saatmiseks ja/või asjakohase reklaami esitamiseks. Neid jagatakse ärilistel eesmärkidel Marsi kontserni ettevõtete ja teenusepakkujatega.

Võime koguda teavet teistest allikatest, sh kontaktiloendid ja demograafiline teave. Seda võidakse seostada kirjeldatud eesmärkidel kogutava muu teabega.

Kogume järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikud kontaktandmed. See hõlmab teavet nagu nimed, aadressid, telefoninumbrid või e-posti aadressid. Näiteks, mil esitate kontaktandmed internetis registreerumisel, meiega äritsedes või meile teenuste pakkumisel. Osadel lehtedel saab konto luua ka selleks otstarbeks valitud kasutajanime ja parooliga.
 • Teave meiega tehtu tehingute kohta. Näiteks ostuajalugu, makse ja tarne teave ning muu teave selle kohta, kuidas kasutate meie tooteid või teenuseid.
 • Makseteave. See hõlmab krediit- või deebetkaardi teavet, e-makse kontot või muid maksmisvalikuid.
 • Kordumatu kliendi ja ärialane teave. Näiteks kasutajanimed ja muud sisselogimisandmed.
 • Teave, mille alusel huvitute ametikohast. Näiteks eelistused, varasemad töökohad ja muu tööavaldustes mainitud teave.
 • Demograafiline teave. Näiteks andmed nagu vanus, sugu, harrastus, maitse või eelistused.
 • Klientide või müüjatega sõlmitud lepingute jaoks vajaminevad andmed. See hõlmab kliendi või müüja hindamist ja temaga koostöö alustamist. Näiteks kogume krediidi seisu või avalikku sanktsioonide või jälgimisnimekirja teavet.  
 • Meie lehtedelt ja sotsiaalmeedia lehtedelt kogutud teave. See hõlmab meiega suhelde kogutud teavet. Näiteks ajaveebide, teadete tahvlite või sotsiaalvõrgustiku kaudu avaldatud arvustused, pildid või muu teave.
 • Seadme teave. Näiteks andmed teie arvuti IP-aadressi, seadme ID,  seadme operatsioonisüsteemi ja veebibrauseri tüübi kohta, enne või pärast Marsi veebisaiti külastatud veebisaitide, Marsi veebisaidil vaadatud veebilehtede ja tehtud toimingute ning reklaamile reageerimise kohta.
 • Kolmandate poolte teenuse- ja reklaamipartnerid võivad samuti automaatselt teavet koguda.
 • Muu teie nõusolekul teilt kogutav teave.

Teie lemmiklooma teave nagu lemmiklooma liigid, tõug, sünnipäev või ravilugu ei kuulu isikuandmete alla.

Võime kasutada teie isikuandmeid mitmetel seaduslikel eesmärkidel, sh: 

 • teie nõutavate võimaluste, toodete ja teenuste pakkumisks. Võime kasutada kogutavaid isikuandmeid teie nõutavate omaduste, toodete ja teenuste pakkumiseks ning nende kasutamise võimaldamiseks. Se hõlmab makse töötlemist ostude, tellimuste või allahindluste puhul ja võimalike pettuste eest kaitsmiseks või nende tuvastamiseks.
 • Registreerumine, võistlused ja kampaaniad. Võime teid omal soovil võistlustesse lisamiseks kasutada teie isikuandmeid, teavitada teid tulemustest ja registreerida teid kindlate võimaluste, toodete ning teenuste saamiseks vastavalt teie turunduseelistustele.
 • Teiega suhtlemiseks ja teile teabe esitamiseks. Võime kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks, teie küsimustele või arvamustele vastamiseks või teile uuenduste ja uudiste esitamiseks. Kui olete huvi tundnud Marsi ametikohtadest, siis sobiva ametikoha vabanemisest teie teavitamiseks.
 • Isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, eripakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie kontserni ettevõtete kohta. Küsime seadusest tuleneva nõudmise puhul e-posti aadresse esitanud külastajatelt, kas nad tahaksid meilt saada täiendavat teavet või uuendusi nagu kontserni ettevõtete toodete ja teenuste teavet. Lisaks pakume külastajatele loobumist, kui nad ei soovi enam saada meilt teavet. Vahel võidakse teil paluda, et telliksite enne meiega suhtlemist teatud viisil või enne kindlate teenuste avaldamist.
 • Kui täidame teiega sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi. Võime vajadusel kasutada teie isikuandmeid, kui töötate teenusepakkujana või kandideerime meil pakutavale ametikohale. Kui olete meie teenuste tarbija või kasutaja, kasutame teiega sõlmitud lepingust tulenevate nõudmiste täitmiseks teie isikuandmeid.
 • Klientide või müüjate hindamiseks ja kinnitamiseks. See hõlmab osade klientide või müüjate isiku ja krediidi seisu kinnitamist, hoolsuskohustust ning avalike valitsuse ja/või sanktsioonide loendite ning muude teise osapoole andmeallikate jälgimist, Marsi juhtumiregistrite ja haru hoiatussüsteemide ning/või muu osapoole kinnitamisteenuste kasutamist ja nendes osalemist. Nende isikuandmete kogumisel võidakse kaasata krediidiinfoagentuuri või muud osapoolt.
 • Vastavate reklaamide esitamiseks. Võimalike klientidega suhtlemiseks võime osta ja kasutada tellijate e-posti aadressite loendeid. Palume loendite pakkujatelt kinnitust, et esitatakse vaid e-posti kaudu pakkumisi ja teavet saada tahtjate isikuandmed. Reklaamimiseks võime kasutada ka demograafilist teavet ja eelistusi, et jõuda võimalikult täpse sihtgrupini. Nii näevad kasutajad neile tõenäoliselt kõige huvitavamaid reklaame. Austame tühistamispalveid. Lisateavet meie reklaamitavade kohta leiate, kui klõpsate siia, et lugeda meie huvipõhise veebireklaami põhimõtteid.
 • Teile muude eripakkumiste tegemiseks.. Vahest avaldame posti teel pakkumisi, sooduskoode ja teavet, sh katalooge. Näiteks kui kliendid teevad veebitellimuse mõnes meie kataloogipoes või tellivad ühe meie kataloogidest, võime nad lisada selle kataloogi tellijate nimekirja. Võime kasutada ka muude osapoolte või avalike allikate loendid. Teie nõusolekul võime vahetada nimesid ja aadresse teiste pakkumiste esitamiseks teiega posti teel ühendust võtvate ettevõtetega. Võite loobuda igal ajal.
 • Lehtede kaudu meie pakutavate võimaluste, toodete ja teenuste täiustamiseks. Võime kasutada isikuandmeid Marsi kontserni tootepakkumiste, teenuste, lehtede ja võimaluste täiustamiseks.
 • Teatud automatiseeritud otsuste teemise toimingute tarvis. Võime kasutada kogutavaid isikuandmeid veebireklaamide jaoks ja/või teile isikliku profiili loomiseks. All kirjeldatakse kogutavaid isikuandmeid, nende kasutamist ja, kuidas saate tühistada mistahes automatiseeritud otsustamise.

Millistel seaduslikel alustel võime töödelda teie isikuandmeid?

 • Vajalike huvide kaitsmiseks. Näiteks võime töödelda isikuandmeid tervise ja ohutuse nimel, kui olete Marsi asutuses, tööle kandideerimisel, lepingute pikendamisel tööandja kohalolekul mõnes õigusruumis ning avaliku huvi kaitsmiseks.
 • Teie märguande peale ja teie nõusolekul.
 • Teadusliku uuringu põhjustel.
 • Muudel seaduslikel ärieesmärkidel. See hõlmab, kuid mitte ainult, seadusega nõutavat ja ülal kirjeldatud eesmärke.

Kuidas teie isikuandmeid teistega jagame ja avaldame?

Võime jagada või avaldada teie isikuandmeid järgmistel juhtudel. 

 • Ettevõttega Mars ja Marsi kontserni ettevõtetega;
 • Edasimüüjatele või agentidele. Võime jagada teie isikuandmeid enda palgatud ettevõtetega, et pakkuda meile teenuseid. Kui jagame isikuandmeid ettevõtetega, et nad pakuksid meile teenuseid, on neil keelatud neid kasutada mistahes muul eesmärgil. Nad peavad hoidma teie isikuandmed enda teada, va teie nõusolekul.
 • Kui ettevõtte muude varadega koos antakse kellelegi üle ka teie isikuandmed.
 • Kui oleme saanud teilt märguande või nõuaoleku avaldada teie isikuandmeid.
 • Seaduse täitmiseks või kohtumenetluses nõutavatele seadusjärgsetele päringutele, sh õiguskaitseorganite ja riigiasutuste esitatavatele päringutele vastamiseks.
 • Tarbijakaebuste või võimaliku ebaseadusliku tegevuse uurimiseks, Marsi veebisaidi terviklikkuse kaitsmiseks, teie tellimuste täitmiseks või mis tahes õiguskaitseorganite uurimistoimingutes koostöö tegemiseks.
 • Marsi kontserni kõigi ettevõtete või meie klientide omandi ja õiguste kaitsmiseks, sh meie veebisaidi ja teenuste kasutamist käsitlevate kasutustingimuste täitmiseks.
 • Tegutsemiseks heas usus, et selline andmetele juurdepääsu võimaldamine või andmete avaldamine on vajalik meie partnerite, klientide, üldsuse ja lemmikloomade turvalisuse ning/või tervise tagamiseks.
 • Muude seaduslike ärieesmärkide toetamiseks. See hõlmab, kuid mitte ainult, seaduse järgimist, lemmikloomade kliiniliste uuringutega jätkamist, diagnooside ja ravi hindamist. 

Pange tähele, et lehed võivad sisaldada linke või viidata meie privaatsusviisidest erinevate muu osapoole lehtedele. Kui sisestate mistahes neile lehtedele isikuandmeid, kehtib teie teabele nende privaatsusavaldused. Soovitame teil tutvuda iga enda külastatava veebisaidi privaatsuspõhimõtetega.

Võime müüa anonümiseeritud andmeid muudele osapooltele ja võime jagada anonümiseeritud või isikut mitte tuvastavat teavet vastavalt ülalkirjeldatule. Võime seostada anonümiseeritud või mitte tuvastatavat teavet teistest allikatest pärit muu anonümiseeritud või mitte tuvastatava teabega. Lisaks võime üldise ärianalüüsi tarbeks jagada koondatud või anonümiseeritud teavet muude osapoolte, näiteks nõustajate, reklaamijate ja rahastajatega. Näiteks võime oma reklaamijatele öelda meie veebilehe külastajate arvu ja tuntuimad võimalused või teenused.

Kui kandideerite Marsi ametikohale, töötleme teie isikuandmeid siin kirjeldatud viisil vastavalt kehtivatele andmekaitse seadustele. Mars austab teie privaatsust ja hoiab tööle kandideerimisel teie isikuandmeid enda teada. Kasutame ja jagame teie isikuandmeid vastavalt sellele privaatsusavaldusele ja all kirjeldatule, kuna need on seotud teie kui tööle kandideerijaga.

Teie kui tööle kandideerija kohta kogutavad isikuandmed
Kui kandideerite Marsi ametikohale, palume teilt oma avalduse hindamiseks esitada isikuandmed. Lisaks võite esitada täiendavaid isikuandmeid (nt harrastused ja sotsiaalsed eelistused). Kogu teavet esitatakse vabatahtlikult ja valite esitatavad isikuandmed ise. Pange tähele: kui te ei soovi esitada nõutavaid isikuandmeid, võib teie määramine ametikohale olla piiratud.

Muude osapoolte teave
Võime hankida teie teavet ka avalikest allikatest või muudelt osapooltelt. Näiteks avalduse teabe kinnitamiseks või muu osapoole kaudu taustauuringu tegemiseks vastavalt asjakohasele seadusele. Soovi korral võite esitada meile isikuandmeid muude osapoolte lehtedelt nagu LinkedIn, kui teie äritava võimaldab. Kui lubate Marsil juurde pääseda nendele isikuandmetele, nõustute, et Mars võib koguda, talletada ja kasutada seda teavet vastavalt sellele privaatsusavaldusele. 

Kuidas Mars kasutab teie kui tööle kandideerija isikuandmeid?
Mars kasutab teie isikuandmeid avalduse töötlemiseks, sh alumistel eesmärkidel. 

 • Tööle kandideerijate värbamine, hindamine ja valimine
 • Üldine, personali haldus ja haldamine 
 • Rahuloluuuringute läbiviimine (nt värbamis haldamiseks ja täiustamiseks)
 • Tööalas(te) soovitaja(te) kinnitamine, taustauuringu tegemine ja seotud hinnangute andmine
 • Seaduslike ja ettevõtte nõuete järgimine (nt mitmekesisuse jälgimine)
 • Teiega suhtlemine seoses avalduse ja huviga Marsi suhtes
 • Tulevased tööpakkumised, kui lubate seda kasutada

Profileerimine ja automaatne otsustamine
Mars võib töödelda teie isikuandmeid ka andmete ja statistilise analüüsi tarbeks. Marsi seaduslike huvide või seadusest tulenevate nõuete järgimiseks võime teie nõusolekul ja vastava seaduse alusel analüüsida värbamist rahvusvahelisel tasemel ja jälgida mitmekesisust. Teil on õigus keelduda vaid automaatse töötlemise põhjal tehtud otsusest, sh profileerimisest, kui selline otsus tekitab teie kohta juriidilisi mõjusid või mõjutab teid märkimisväärselt. Mars ei otsusta osana oma värbamisprotsessist kandideerijate üle vaid automaatselt.

Kellega Mars jagab teie kui tööle kandideerija isikuandmeid?
Teie isikuandmeid jagatakse vaid nende Marsi partneritega, kes neid tegelikult vajavad, et nad saaksid teha oma ülesandeid ja kohustusi ning seaduslikust ärivajadusest tulenevalt kolmandate osapooltega. Tööle kandideerimisega seotud muud osapooled on värbamisagentuurid, nõustajad ja advokaadid. Need teenusepakkujad võivad muutuda vastavalt teid värbavale Marsi üksusele ja need võivad muutuda aja jooksul. Alati püüame tagada, et isikuandmeid käsitlevad muud osapooled teeksid seda vastavalt sellele privaatsusavaldusele ja vastavale seadusele.

Kui te ei taha enam, et kasutaksime teie isikuandmeid Marsi või muu osapoolte toodete või teenuste edendamiseks, saatke e-kiri e-posti aadressile [email protected].

Kui saadame teile pakkumise, võite loobuda ka e-kirja teel saadetavatest tulevastest pakkumistest e-kirja lõpus. Osadel juhtudel võime küsida teilt nõusolekut enne pakkumiste saatmist e-kirja teel. Keeldumisel ei saa te meilt teatud e-kirju.

Isegi e-kirja teel pakkumistest loobumisel võite ikkagi saada e-kirju, mis hõlbustavad, lõpetavad või kinnitavad meiega juba kokku lepitud äritehingut. Nende hulka kuuluvad kirjad teie lemmiklooma tervise, kohtumise meeldetuletuste, registreerumise lõpetamise, kasutajaandmete parandamine, parooli taastamise taotlemise, tehingu kinnituste, tarne teadete ja muude meiega tehtud tehingutele vajalike kirjade kohta.

Lisaks võime teile pakkuda tekstisõnumi võimalust. Teatud oludes võime teilt nõuda meilt tekstisõnumite saamise nõusolekut. Igal ajal võite keelduda meilt kindlate tekstisõnumite saamisest (kehtib muudele, va kohtumise meeldetuletustele), selleks vastake mistahes sõnumile tekstiga „STOP“. 

Ilma selgesõnalise märketa on kõik teile saadetavad tekstisõnumid tasuta. Sõnumi, andmeside ja muud kulud võivad rakenduda. Vastutate mistahes meie toote või teenuse kasutamisest tuleneva mistahes nõutava mobiiltelefoni kulu eest (kasutamine, tellimus jne). Tekstisõnumite saatmise ja vastuvõtmise hindade asjus tutvuge oma mobiilside teenusepakkuja hinnakirjaga.

Kuidas on lood laste privaatsusega?

Enamik meie veebilehtedest on loodud ja mõeldud täiskasvanutele. Nooremale tarbijaskonnale mõeldud veebilehe puhul küsime nõusolekut lapsevanemalt või eestkostjalt vastavalt kohalikule seadusele.  

Täiendava teabe saamiseks lugege meie eriteadet lapsevanematele ja Marsi turundusavaldust. Kui avastate, et laps on seda avaldust rikkudes registreerunud saama uudiskirju e-kirja teel või muul viisil esitanud oma isikuandmeid, teavitagee meid sellest siin. Kui avastame lapsevanema loata isikuandmed esitanud alaealise, peatame tema konto ja kustutame kõik selle kasutaja esitatud isikuandmed niivõrd, kui see on võimalik.

Millised on meie huvipõhise veebireklaami põhimõtted?

Rohkem teavet meie huvipõhiste veebireklaamide ja küpsiste kasutamise kohta leiate meie märkmetest „Reklaami valikud“ ja „Küpsised“.
 

Mida peaksite veel teadma?

Kus teie andmeid säilitatakse ja töödeldakse?

Meie kogutavaid või meile laekuvaid isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mistahes muus riigis, kus asuvad meie või meie teenusepakkujate asutused.

Serverid ja andmebaasid, kus isikuandmeid hoitakse, võivad asuda väljaspool seda riiki, kus te sellele veebisaidile sisenesite, ja ka sellises riigis, kus pole samasuguseid privaatsuskaitseseadusi, nagu on teie koduriigis. Meile esitatavaid isikuandmeid võidakse saata välismaale vastavalt juriidilistele nõuetele. Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid vaid vastavalt sellele privaatsusavaldusele.

Kui kaua talletame teie isikuandmeid?

Säilitame ja talletame teie isikuandmeid vaid niikaua kuni meil on seaduslik äriline eesmärk ja vastavalt meie andmete säilitamisavaldustele.

Mis saab avalikest isikuandmetest (nagu vestlustubades, teadete tahvlites või muudes interaktiivsetes foorumites)?

Võime pakkuda jututubasid, veebifoorumeid või teadetetahvleid või muid interaktiivseid piirkondi, kus külastajad saavad postitada kommentaare või teavet. Lugege kindlasti vestlustoa, teadaande või teadetetahvli, sotsiaalvõrgustike või muude interaktiivsete kohtade postitamisreegleid. Teile kehtivad postitatud reeglid ja ka meie lehe kasutamistingimused. Osalemisreeglid võivad määratleda vanuse ja muid piiranguid nagu kuritahtliku, solvava  või provokatiivse sisu postitamine. Kõik internetti postitatu on avalik teave. Me ei vastuta mitte ühegi vabatahtlikult internetti postitatu eest. Kasutajad peavad internetis olema isikuandmete avaldamisel ettevaatlik.

Ülevõtmine

Kui kõik meie vara või osa sellest müüakse teisele osapoolele või ta hangib need või liitumise puhul annate meile õiguse anda üle meie poolt teilt kogutud isikuandmed.

Kuidas kaitseme teie isikuandmeid?

Kehtestame vastavad ettevõtlikud ja tehnilised meetmed, et kaitsta teie isikuandmeid. Kui teil on meie kasutatavate turvameetmete kohta mistahes küsimusi, võite meiega ühendust võtta siin. 

Lisaks soovitame teil oma isikuandmete kaitsmiseks tarvitusele võtta täiendavad meetmed. Näiteks paigaldage ajakohane viirusetõrke, sulgege veebilehitsejad pärast kasutamist, peitke sisselogimisandmed ja paroolid ning uuendage aeg-ajalt tarkvara ja rakendusi, et tagada uusimate turbevõimaluste olemasolu.

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Kui esitate meile isikuandmeid, võime edastada need meie sidus- ja tütarettevõtetele või teistele osapooltele vastavalt kohalikule seadusele. Võime edastada teie isikuandmeid ka üle riigipiiride ehk teie riigist või õigusruumist teistesse riikidesse või õigusruumidesse vastavalt seaduslikele nõuetele. Mars kasutab Euroopa Liidust, EEA-st, ÜK-st ja Šveitsist EEA-st väljapoole jäävatesse riikidesse (sh ÜK-sse) andmete edastamisel peamiselt Euroopa Liidu komisjoni lepingu tüüptingimusi. Muude õigusruumide vaheliste edastuste puhul võib Mars toetuda teistest rahvusvahelise edastuse seaduslikest viisidest vastavalt asjakohasele seadusele.

Mida peaksite tegema, kui on küsimusi või tahate meiega suhelda? 

Teie isikuandmete õigsuse tarbeks rakendame meetmeid. Osad Marsi kavad võimaldavad juurdepääsu, et näha või uuendada isikuandmeid internetis. Kontrollige, kus registreerusite, et teada saada, kas saate seal näha või uuendada oma isikuandmeid.

Kui töötleme teie isikuandmeid nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolek tagasi võtta, selleks klõpsake siia.  Pange tähele, et nõusolekust taganemine ei mõjuta teie isikuandmete meiepoolse töötlemise seaduslikkust vastavalt enne taganemist antud nõusolekut. Vajadusel võite esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse asutusele. Püüame lahendada probleeme, mis on seotud viisil, kuidas käsitleme teie isikuandmeid. Võite meiega suhelda igal ajal seoses mistahes küsimuste või muredega.

Kuidas saate meiega ühendust võtta?

Võite suhelda rahvusvahelise privaatsusmeeskonnaga ja Marsi andmekaitse ametnikuga, selleks klõpsake siin

Pühendume koostööle teiega, et lahendada mistahes kaebusi. Mure korral suhelge meiega, selleks klõpsake siin.Teie kirjale vastatakse võimalikult kiiresti.

Üksikandmete õigused 

Olenevalt teie elukohariigist võivad erineda saadaval õigused. Mars vastab mistahes õiguste päringule vastavalt kohalikele õigusaktidele.

Kui soovite esitada taotluse mistahes sellise õiguse asjus, klõpsake siin.

Juurdepääsu õigus

Teil võib olla õigus küsida, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte. Kui nii, võite juurde pääseda isikuandmetele ja muule teabele nagu eesmärgid, isikuandmete kategooriad, saajad (või saajate kategooriad), kellele isikuandmed on avaldatud või avaldatakse, võimalusel kindlatele kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele ühingutele, isikuandmete hoiustamise eeldatav ajavahemik või, kui seda ei saa, siis seda ajavahemikku tuvastav kriteerium, teie õigused jne. 

Sobivusel ja seadusest tulenevalt esitame töödeldavate isikuandmete koopia. Mistahes täiendava koopia eest võime küsida mõistliku tasi vastavalt halduskuludele. Kui esitate päringu elektrooniliselt ja, kui pole palutud teisiti, esitatakse teave elektrooniliselt.

Parandamise õigus

Võite parandada või täiendada valesid või puudulikke isikuandmeid. 

Kustutamise õigus („õigus olla unustatud“)

Võite kustutada isikuandmed teatud juhtudel. Näited leiate alt. 

 • Teie isikuandmeid ei lähe enam töötlemise põhjuseks vaja.
 • Taganete töötlemise nõusolekust ja meil pole muud seaduslikku alust töötlemiseks
 • Keeldute töötlemisest ja pole ühtki töötlemise ülimuslikku alust
 • Teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult
 • Teie isikuandmed tuleb kustutada vastavalt õigusaktile, mis kehtib meile. 

See õigus ei rakendu ulatuseni, et töötlemine on vajalik alumistel eesmärkidel 

 • Väljendusvabaduse ja teabe õiguse kasutamine 
 • Järgimaks õigusakti, mis nõuab meile kehtivat seaduslikku töötlemist 
 • Avalikes huvides ülesande täitmine 
 • Avaliku huvi põhjuste nimel rahva tervise valdkonnas 
 • Eesmärkide täitmiseks avalikes huides, teadusliku või ajaloolise uuringu eesmärkides või statistilistes eesmärkides 
 • Meie õigustatud nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks

Õigus piirata töötlemist

Võite piirata töötlemist alumistel põhjustel.

 • Kahtlete oma isikuandmete õigsuses, annate meile aega, et kontrolliksime isikuandmete õigsust 
 • Töötlemine on ebaseaduslik ja keeldute isikuandmete kustutamisest ning taotlete nend kasutamise piiramist  
 • Me ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkidel, kuid teie taotlete neid õigustatud nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks 
 • Kasutasite oma õigust, et keelduda töötlemise kinnituse viivitusest eesmärgil kontrollida, kas meie seadused on ülimuslikumad teie omast

Õigus andmete porditavusele

Võite saada meile antud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinale loetavas vormingus. Võite saata need isikuandmed teisele kontrollijale, kui töötlemine põhineb nõutaval nõusolekul või lepingul ja seda tehakse automaatselt. 

Õigus vaielda

Olenevalt teie praegusest olukorrast võite vaielda oma isikuandmete töötlemise asjus, mis tulenevad õiguslikest eesmärkidest. Lõpetame isikuandmete töötlemise, va juhul, kui meil on mõjuvad seaduslikud põhjused töötlemiseks, mis on ülimuslikud andmsubjekti huvide, õiguste ja vabaduste asjus või õiguslike nõuete rakendamiseks või kaitsmiseks. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, sh profileerimisel, võite sellest keelduda igal ajal.

Automaatne otsustamine, sh profileerimine

Võite vastu vaielda vaid automaatselt tehtud otsuse üle, sh profileerimise, va kohaliku seaduse teatud erandite nimel..  

Õigus taganeda nõusolekust 

Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul, võite sellest taganeda igal ajal ilma, et mõjutaksite enne taganemist antud töötlemise nõusoleku seaduslikkust. 

Õigus anonüümsusele

Võite paluda anonüümsust. Sel juhul ei koguta ega töödelda teie isikuandmeid. Selle õiguse kasutamisel ei pruugi me esitada teile nõutavat kaupa või teenuseid.

Õigus esitada kaebuse järelevalveasutusele 

Võite esitada kaebuse järelevalveasutusele. 

Kui soovite esitada taotluse mistahes ülemise õiguse asjus, klõpsake siin.

Millised on teie privaatsusõigused Californias?

California seadus lubab sealsetel elanikel taotleda teatud teavet seoses isikuandmete meiepoolse avalikustamisega muudele osapooltele oma otseturunduse eesmärkidel. Sellise taotluse puhul võtke meiega ühendust ja märkige taotluse pealkirjaks „Shine the Light“.

2020. aasta 1. jaanuarist lisandus California tarbijate jaoks California seadusesse täiendavad õigused.

 1. Õigus teada, mis isikuandmeid oleme nende kohta eelneva 12 kuu jooksul kogunud, kasutanud ja jaganud
 2. Õigus keelduda oma isikuandmete müügist muudele osapooltele (või alla 16-aastastele tarbijatele õigus mitte müüa oma isikuandmeid nende või nende vanemate loata). Mars ei müü praegu isikuandmeid
 3. Õigus kustutada oma isikuandmed teatud seadusest tulenevate eranditega
 4. Õigus mitte eristamisele, et saada ettevõttelt võrdset teenust ja hindu isegi pärast oma õiguste kasutamist

California tarbijad saavad esitada ülemiste õigustega seotud taotluse, selleks klõpsates siia. Võite meile esitada taotluse ka helistades numbrile 1-844-316-5985 või ühendust võttes kindla Marsi üksusega, keda juba tunnete.

 • Banfield Pet Hospital: klõpsates siia või helistades 888-899-7071
 • BluePearl Specialty ja Emergency Pet Hospital: klõpsates siia või helistades 855-900-8444
 • VCA Animal Hospitals: klõpsates siia või helistades 1-844-276-5786

Pange tähele, et osade nende õiguste kasutamine on piiratud. Võite lasta oma nimel taotluse saata volitatud esindajal. Esindaja peab esitama tõendi volitusest ja sellest, et see oleks registreeritud California riigisekretäri poolt. Võime keelduda esindaja taotlusest, kui ta ei esita tõendit, et olete teda volitanud.

Enne taotluse lõpetamist peame selle kinnitama. Näiteks palume kinnitada varem leitud andmepunkte. Kasutame taotluses olevaid isikuandmeid vaid taotleja isiku või asutuse kinnitamiseks.

Kuidas vastame mittejälgimise avalikustamisse

Kuna pole rahvusvaheliselt tunnustatud „Ära jälgi“ seadeid, ei toeta me vastavaid veebilehitseja seadeid ja ei osale hetkel raamistikes, mis lubaksid meil vastata teie märguannetele või muudele mehhanismidele.

Muudatused

Selle privaatsusavalduse muudatused

Kasutame teie isikuandmeid siinses privaatsusavalduses kirjeldatud viisil. Kui otsustame kasutada teie isikuandmeid kogumise ajast erineval viisil, antakse sellest teile teada. Kui privaatsusavalduse inglisekeelne versioon ei ühtki tõlgituga, kehtib inglisekeelne versioon.