Mars Home page

MŪSU PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

Pēdējoreiz atjaunināts: 2020 08 31

Pārskats

“Mars” ar lepnumu ir bijis ģimenei piederošs uzņēmums vairāk nekā 100 gadus. Tieši šī neatkarība sniedz mums brīvību domātu paaudžu, nevis ceturkšņu griezumā, tāpēc mēs varam investēt sava uzņēmuma, darbinieku, patērētāju un planētas nākotnē – vienmēr ievērojot savus nezūdošos principus. Mēs uzskatām, ka pasaule, kādu vēlamies redzēt rītdien, sākas ar mūsu darbu šodien.

Mūsu datu konfidencialitātes principi:

 1. Mēs augstu vērtējam un cienām sev uzticētos Personas datus.
 2. Mēs vēlamies sev uzticētos Personas datus apstrādāt caurskatāmi un atbildīgi, ievērojot savus Piecus principus un tiesību aktus.
 3. Mēs ievērojam un cienām savu patērētāju, klientu un darba kandidātu tiesības uz konfidencialitāti.
 4. Mēs esam apņēmušies pastāvīgi uzlabot savu konfidencialitātes un drošības praksi.

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti jums ir sniegta informācija par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam Personas datus uzņēmumā “Mars, Incorporated” un tā uzņēmumu saimē, kas ietver apakšuzņēmumus un saistītos uzņēmumus (kopā “Mars”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”), mūsu tīmekļa vietnēs, mobilajās lietojumprogrammās vai citās vietnēs, kurās iekļauts šis Paziņojums par konfidencialitāti (kopā “Vietnes”). Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas arī uz informāciju, kas iegūta no jums personīgi un jebkurā no mūsu mazumtirdzniecības vietām un/vai veterinārajām slimnīcām (arī “Vietnes”), kā arī jums piesakoties darbā Mars.

Lai iesniegtu pieprasījumu par saviem Personas datiem, kas kopīgoti ar Mars, lūdzu, izmantojiet šo saiti.

Uz ko attiecas šis Paziņojums par konfidencialitāti?

Personas datu iegūšana – ko, kādēļ un kā

Kādas Personas datu kategorijas mēs vācam un apstrādājam?

Kādēļ mēs vācam jūsu Personas datus, un kā mēs tos izmantojam?

Kā mēs kopīgojam un izpaužam jūsu Datus?

Pieteikšanās darbā Mars

Kā mēs sazināmies ar jums

Bērni

Kā tiek ievērota bērnu informācijas konfidencialitāte?

Reklāma un sīkfaili

Kāda ir mūsu politika attiecībā uz interesēm atbilstošu tiešsaistes reklāmu?

Noderīga papildu informācija

Kas vēl jums ir jāzina?

Sazināšanās ar mums

Kā jūs varat ar mums sazināties?

Likumi un tiesības, kas var attiekties uz jums

Individuālas datu tiesības

Kādas ir jūsu konfidencialitātes tiesības Kalifornijā?

Izmaiņas

Izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti.

Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz Personas datiem, kurus vāc vai apstrādā uzņēmums “Mars, Incorporated” un tā uzņēmumu saime. Paziņojums par konfidencialitāti ir piemērojams, ja mēs vācam Personas datus personīgi, savās tīmekļa vietnēs, mobilajās lietojumprogrammās, e-pastā, veterinārajās slimnīcās, sociālajos medijos un citās vietās, kur parādīts šis Paziņojums par konfidencialitāti (“Vietnes”).  Jūsu Personas dati ietver informāciju vai informācijas kombināciju, ko varētu tieši vai netieši izmantot jūsu identifikācijai (“Personas dati”).  Tā ietver tādus identifikatorus kā vārdu un uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai faktorus par fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Personas datu definīcija var atšķirties atkarībā no reģiona. Ja mēs vācam informāciju, kas ir uzskatāma par Personas datiem jūsu reģionā, mēs attieksimies pret to kā tādiem saskaņā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti un vietējiem piemērojamiem tiesību aktiem.    

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo Paziņojumu par konfidencialitāti, lai saprastu mūsu politiku un praksi, kas attiecas uz jūsu Personas datiem. Šis Paziņojums par konfidencialitāti var laiku pa laikam mainīties. Mēs pavēstīsim jums par būtiskām izmaiņām, publicējot paziņojumu savā mājaslapā saprātīgu laika periodu un mainot pēdējās atjaunināšanas reizes datumu. Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai nav veikti atjauninājumi.

Mēs ievērojam valstu un štatu datu aizsardzības tiesību aktus un sadarbojamies ar datu aizsardzības varas institūcijām.

Ja jūs esat jurisdikcijā, kas atzīst “datu pārziņa” vai līdzīgu jēdzienu, datu pārzinis ir:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Saziņa: šeit

Ja jums ir jautājums par to, kā tiek izmantoti jūsu Personas dati, jūs varat sazināties ar datu pārzini, noklikšķinot šeit vai šeit.  Lūdzu, skatiet arī sadaļu “Individuālās datu tiesības” tālāk tekstā.

Mēs varam iegūt vai apstrādāt dažādu kategoriju Personas datus. Turpmāk minētajām Personas datu kategorijām seko informācija par to avotu(-iem), nolūku(-iem) un izpaušanu.

 • Identifikatori. Mēs iegūstam  identifikatorus tieši no jums vai no trešajām pusēm, piemēram, datu brokeriem vai sociālo mediju platformām. Identifikatori ir, piemēram, jūsu vārds un uzvārds vai kontaktinformācija. Mēs tos izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; reģistrācijai, konkursiem un akcijām; lai sazinātos ar jums informācijas sniegšanas nolūkā; lai sniegtu personalizētu saturu, informāciju, un lai nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; Personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus; lai sniegtu piemērotas reklāmas; un/vai izpētes nolūkos. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Personas datu kategorijas, kas iekļautas klientu ierakstos. Mēs tās iegūstam tieši no jums. Mēs tās izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; un lai nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; un/vai Personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Aizsargātas klasifikācijas īpašības. Mēs iegūstam aizsargātas klasifikācijas īpašības tieši no jums vai no trešajām pusēm, piemēram, datu brokeriem vai sociālo mediju platformām. Mēs tās izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; un/vai Personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Komerciāla informācija. Mēs to iegūstam tieši no jums, kad jūs iegādājaties preces un pakalpojumus jebkurā no mūsu mazumtirdzniecības vietām, ieskaitot mūsu veterinārās slimnīcas, vai tiešsaistē. Mēs izmantojam komerciālu informāciju, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Interneta vai citu līdzīgu tīklu aktivitāte. Mēs to  netieši iegūstam no jums (piem., novērojot jūsu darbības mūsu Vietnēs) vai no trešajām pusēm, piemēram, datu analītikas sniedzējiem. Mēs to izmantojam, lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. Mēs iegūstam ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus tieši no jums, netieši no jums (piem., ja jūs atļaujat atrašanās vietas pakalpojumus) un/vai no trešajām pusēm, piemēram, sociālo mediju platformām. Mēs tos izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; reģistrācijai, konkursiem un akcijām; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Profesionāla vai ar nodarbinātību saistīta informācija. Mēs iegūstam profesionālu vai ar nodarbinātību saistītu informāciju tieši no jums vai no trešajām pusēm (t.i., iepriekšējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem). Mēs to izmantojam, lai apstrādātu darba pieteikumus, kā arī īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Secinājumi no citiem Personas datiem. Mēs to netieši iegūstam no jums (piem., novērojot jūsu darbības mūsu Vietnēs) vai no trešajām pusēm, piemēram, datu analītikas sniedzējiem. Mēs tos izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tie tiek kopīgoti komercdarbības nolūkos “Mars” uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs varam iegūt informāciju no citiem avotiem, ieskaitot kontaktpersonu sarakstus un demogrāfisko informāciju. Tā var tikt apvienota ar citu informāciju, kuru mēs vācam aprakstītajiem nolūkiem.

Mēs vācam šādus konkrētus Personas datu elementus:

 • Personiska kontaktinformācija. Tā ietver tādu informāciju kā vārdu un uzvārdu, adreses, telefona numurus vai e-pasta adreses. Piemēram, kad jūs sniedzat kontaktinformāciju tiešsaistes reģistrācijas laikā, veicot darījumus ar mums vai sniedzot mums pakalpojumus. Dažas Vietnes ļauj jums noteikt lietotājvārdu un paroli konta izveidošanai.
 • Informācija par jūsu darījumiem ar mums. Piemēram, jūsu pirkumu vēsture, norēķinu un piegādes informācija un cita informācija par mūsu preču vai pakalpojumu lietošanu, ko jūs veicat.
 • Maksājumu informācija. Tā ietver informāciju no jūsu kredītkartes vai debetkartes, tiešsaistes maksājumu konta vai citām maksājumu iespējām.
 • Unikāla klienta un komerciālā informācija. Piemēram, lietotājvārdi un citi pieteikšanās akreditācijas dati.
 • Informācija, kas norāda uz jūsu interesi par amatu. Piemēram, jūsu preferences, darba vēsture un informācija, kas sniegta darba pieteikumos.
 • Demogrāfiska informācija. Piemēram, tādi dati kā vecums, dzimums, hobiji vai aktivitātes, gaume vai preferences.
 • Dati līgumiem ar klientiem vai pārdevējiem. Tie ietver klienta vai pārdevēja novērtējumu un pieņemšanu. Piemēram, mēs vācam kredītvēstures statusu vai informāciju, kas publiski pieejama sankciju vai uzraudzības sarakstos. 
 • Informācija, kas iegūta no mūsu Vietnēm un sociālo mediju lapām. Tā ietver informāciju, kas iegūta jūsu saziņā ar mums. Piemēram, komentāri, fotogrāfijas vai cita informācija, kuru jūs publicējat blogos, forumos vai sociālajos tīklos.
 • Ierīces informācija. Piemēram, interneta protokola (IP) adrese, ierīces identifikators, ierīces operētājsistēma, pārlūkprogrammas veids, tīmekļa vietnes, kas apmeklētas pirms vai pēc jūs apmeklējat mūsu vietni, mūsu vietnē skatītās lapas un veiktās darbības, kā arī mijiedarbība ar reklāmdevējiem.
 • Trešo pušu pakalpojumu un reklāmas partneri arī var iegūt informāciju automātiski.
 • Cita informācija, ko esam ieguvuši no jums ar jūsu piekrišanu.

Informāciju, kuru mēs iegūstam par jūsu mājdzīvnieku – piemēram, jūsu mājdzīvnieka suga, šķirne, dzimšanas diena vai ārstēšanas vēsture – neuzskata par Personas datiem.

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus dažādiem pamatotiem nolūkiem, tostarp:

 • Lai nodrošinātu funkcijas, preces un pakalpojumus, ko jūs pieprasāt. Mēs varam izmantot Personas datus, kurus iegūstam, lai nodrošinātu jums iespēju izmantot mūsu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus pieprasāt. Tas ietver maksājumu apstrādi pirkumiem, abonementiem vai pārdošanai, kā arī aizsardzību pret iespējamiem krāpnieciskiem darījumiem vai to identifikāciju.
 • Reģistrācijai, konkursiem un akcijām. Mēs varam izmantot jūsu Persona datus, lai reģistrētu jūsu dalību konkursos, ja izvēlaties piedalīties, lai paziņotu jums par rezultātiem un reģistrētu jūs noteiktām funkcijām, precēm un pakalpojumiem atbilstoši jūsu mārketinga preferencēm.
 • Lai sazinātos ar jums un sniegtu jums informāciju. Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai sazinātos ar jums, atbildētu uz jūsu jautājumiem vai komentāriem vai sniegtu jums atjauninājumus un ziņas. Un, ja norādāt uz interesi par darbu “Mars”, lai informētu jūs par piemērotām vakancēm.
 • Lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un lai nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi. Ja tiesību akti nosaka šādu prasību, mēs prasām apmeklētājiem, kas sniedz e-pasta adreses, lai tie mums pavēsta, vai vēlas saņemt vairāk informācijas vai atjauninājumus no mums, piemēram, informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas pieejami no mūsu uzņēmumu saimes. Mēs arī sniedzam apmeklētājiem atteikšanās iespēju, ja tie vairs nevēlas turpmāk saņemt no mums informāciju. Reizēm jūs varat tikt aicināti pieteikties, pirms mēs sazināmies ar jums noteiktos veidos vai pirms noteikti pakalpojumi kļūst pieejami.
 • Mums izpildot savus pienākumus līgumā ar jums. Mēs varam pēc nepieciešamības izmantot jūsu Personas datus, kad jūs strādājat kā pakalpojumu sniedzējs vai piesakāties darbā pie mums. Ja jūs esat patērētājs vai mūsu pakalpojumu lietotājs, mēs izmantosim jūsu Personas datus, lai izpildītu savus pienākumus mūsu līgumā ar jums.
 • Lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus. Tas ietver dažu klientu vai pārdevēju identitātes un kredītstatusa pārbaudīšanu, uzticamības pārbaudes veikšanu un pārbaudes, izmantojot publiski pieejamus valdības un/vai sankciju sarakstus un citus trešo pušu datu avotus, “Mars” incidentu reģistru un sektora brīdinājumu sistēmu izmantošanu un dalību tajās un/vai trešo pušu pārbaužu pakalpojumus. Šo Personu datu iegūšanā var būt iesaistīta kredītinformācijas aģentūra vai cita trešā puse.
 • Lai sniegtu piemērotas reklāmas. Mēs varam iegādāties un izmantot izvēles e-pasta sarakstus, lai sazinātos ar potenciāliem klientiem. Mēs prasām, lai šo sarakstu sniedzēji apstiprinātu, ka tiek sniegta tikai to  personu kontaktinformācija, kuras vēlas saņemt piedāvājumus un informāciju pa e-pastu. Mēs varam arī izmantot demogrāfisko un preferenču informāciju, lai sniegtu reklāmas lietotājiem, kuriem tās ir vispiemērotākās. Tādējādi lietotāji redzēs reklāmas, kuras tos varētu interesēt. Mēs ievērojam atteikšanās pieprasījumus. Sīkākai informācijai par mūsu reklāmas praksi, lūdzu, noklikšķiniet šeit  , lai skatītu mūsu tiešsaistes interešu reklāmas politiku.
 • Lai sniegtu jums citus piedāvājumus. Reizēm mēs sniedzam piedāvājumus, kuponus un informāciju, tostarp katalogus, pa pastu. Piemēram, kad klienti veic tiešsaistes pasūtījumu mūsu katalogu veikalos vai reģistrējas mūsu kataloga saņemšanai tiešsaistē, mēs varam tos pievienot attiecīgā kataloga saņēmēju sarakstam. Mēs varam arī izmantot sarakstus no trešajām pusēm vai publiskiem avotiem. Ar jūsu piekrišanu mēs varam apmainīties ar vārdiem un adresēm ar citiem uzņēmumiem, kuri var sazināties ar jums pa pastu, lai sniegtu piedāvājumus. Jūs varat atteikties no abonementa jebkurā laikā.
 • Lai uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus mēs piedāvājam Vietnēs. Mēs varam izmantot Personas datus, lai uzlabotu Mars saimes preču piedāvājumus, pakalpojumus, kā arī savas Vietnes un funkcijas.
 • Noteiktām automatizētām lēmumu pieņemšanas darbībām. Mēs varam izmantot iegūtos Personas datus tiešsaistes reklāmai un/vai jūsu personības profila izveidošanai. Sīkāka informācija par Personas datiem, kurus mēs iegūstam, to izmantošanu un to, kā jūs varat atteikties no jebkādas automātiskas lēmumu pieņemšanas, ir sniegta tālāk tekstā.

Ar kādu likumīgo pamatu mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus?

 • Lai aizsargātu jūsu vitālās intereses. Mēs varam, piemēram, apstrādāt Personas datus veselības un drošības iemeslu dēļ, ja jūs atrodaties Mars objektos, vai, darba kandidātiem, lai īstenotu vienošanās ar darbinieku pārstāvniecībām noteiktās jurisdikcijās, kā arī lai aizsargātu sabiedrības intereses.
 • Atbilstoši jūsu norādījumiem un ar jūsu piekrišanu.
 • Zinātniskas izpētes nolūkos.
 • Citiem pamatotiem komercdarbības nolūkiem. Tie ietver tiesiskās atbilstības nodrošināšanu un iepriekšminētos nolūkus, taču neaprobežojas ar tiem.

Mēs varam kopīgot vai izpaust jūsu Personas datus turpmāk aprakstītajos gadījumos.

 • Uzņēmuma Mars un Mars uzņēmumu saimes ietvaros.
 • Ar pārdevējiem vai aģentiem. Mēs varam kopīgot jūsu Personas datus ar uzņēmumiem, kurus esam nolīguši sniegt mums pakalpojumus. Kad mēs kopīgojam Personas datus ar uzņēmumiem, lai tie sniegtu mums pakalpojumus, tiem nav atļauts tos izmantot nekādiem citiem mērķiem. Tiem ir jāievēro jūsu Personas datu konfidencialitāte, ja vien jūs nesniedzat citādu piekrišanu.
 • Ja jūsu Personas dati tiek nodoti kopā ar citiem uzņēmuma aktīviem.
 • Ja mēs esam saņēmuši jūsu norādījumu vai piekrišanu savu Personas datu izpaušanai.
 • Lai ievērotu tiesību aktus vai atbildētu uz tiesas procesu vai likumīgiem pieprasījumiem, tostarp no tiesībsargājošām vai valdības iestādēm.
 • Lai izmeklētu patērētāju sūdzības vai iespējamus likumpārkāpumus, lai aizsargātu tīmekļa vietnes integritāti, lai izpildītu jūsu pieprasījumus, vai lai sadarbotos jebkādas juridiskas izmeklēšanas ietvaros.
 • Lai aizsargātu Mars uzņēmumu grupas vai mūsu klientu tiesības vai īpašumu, tostarp realizējot noteikumus, kas attiecas uz jūsu veikto pakalpojumu izmantošanu.
 • Lai rīkotos, labticīgi uzskatot, ka piekļuve vai izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu darbinieku, klientu, sabiedrības un mājdzīvnieku veselību un/vai drošību.
 • Lai atbalstītu citus pamatotus komercdarbības mērķus. Tas ietver, taču neaprobežojas ar tiesisko atbilstību, klīnisko pētījumu īstenošanu, diagnožu novērtēšanu un mājdzīvnieku ārstēšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Vietnes var ietvert saites vai atsauces uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuru privātuma prakse var atšķirties no mūsu prakses. Ja jūs iesniedzat savus Personas datus kādai no šīm vietnēm, uz tiem attiecas šo vietņu konfidencialitātes politika. Mēs mudinām jūs pārskatīt katras jūsu apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs varam pārdot anonimizētus datus trešajām pusēm, un mēs varam kopīgot anonimizētus vai personiski neidentificējamu informāciju, kā aprakstīts iepriekš. Mēs varam kombinēt anonimizētu vai deidentificētu informāciju ar citu anonimizētu vai deidentificētu informāciju no citiem avotiem. Mēs varam arī kopīgot apkopotu un anonimizētu informāciju ar trešajām pusēm, tostarp, piemēram, ar konsultantiem, reklāmdevējiem un investoriem, vispārējai komercdarbības analīzei. Piemēram, mēs varam atklāt saviem reklāmdevējiem savu tīmekļa vietņu apmeklētāju skaitu un populārākās funkcijas vai pakalpojumus.

Kad jūs piesakāties darbā uzņēmumā Mars, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kā aprakstīts šeit, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus. Mars ievēro jūsu privātuma tiesības un uzskata, ka jūsu Personas dati kā darba kandidātam ir konfidenciāli. Mēs izmantojam un kopīgojam jūsu Personas datus, kā aprakstīts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, un arī kā aprakstīts turpmāk tekstā attiecībā uz jums kā darba kandidātu.

Personas dati, kurus mēs iegūstam par jums kā darba kandidātu

Kad jūs piesakāties darbam uzņēmumā Mars, mēs lūdzam jūs sniegt Personas datus jūsu pieteikuma izvērtēšanai. Jūs varat arī izvēlēties sniegt papildu Personas datus (piemēram, informāciju par hobijiem un sociālajām preferencēm). Visa informācija ir sniedzama brīvprātīgi, un jūs varat izvēlēties, kādus Personas datus vēlaties sniegt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs izvēlaties nesniegt Personas datus, mūsu spēja izvērtēt jūsu kandidatūru var būt ierobežota.

Informācija no trešajām pusēm

Mēs varam arī iegūt informāciju par jums no publiskiem avotiem vai trešajām pusēm. Piemēram, lai pārbaudītu informāciju jūsu pieteikumā vai veiktu iepriekšējās darbības pārbaudi ar trešās puses starpniecību atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja izvēlaties to darīt, jūs varat sniegt mums Personas datus trešo pušu vietnēs, piemēram, LinkedIn, ja tās ir piemērojamas jūsu tirgū. Ja izvēlaties atļaut Mars piekļūt šiem Personas datiem, jūs piekrītat, ka Mars var iegūt, saglabāt un izmantot šo informāciju saskaņā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti.

Kā Mars izmanto jūsu kā darba kandidāta Personas datus

Mars izmanto jūsu Personas datus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu, tostarp turpmāk aprakstītajiem nolūkiem. 

 • Darba kandidātu atlase, novērtēšana un pieņemšana
 • Vispārējā, cilvēkresursu administrācija un pārvaldība
 • Apmierinātības aptauju veikšana (piemēram, lai pārvaldītu un uzlabotu darbā pieņemšanas procesu)
 • Jūsu darba atsauksmju un iepriekšējās darbības pārbaužu veikšana un saistīti novērtējumi
 • Juridisko un uzņēmuma prasību ievērošana (piemēram, lai pārraudzītu dažādību)
 • Saziņa ar jums saistībā ar jūsu pieteikumu un ieinteresētību uzņēmumā Mars
 • Turpmākas darba iespējas, ja jūs atļaujat šādu izmantošanu

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Mars var arī apstrādāt jūsu Personas datus datu un statistiskajai analīzei. Lai ievērotu juridiskās prasības vai Mars likumīgās intereses, mēs varam īstenot globāla līmeņa personāla atlasi un dažādības pārraudzību ar jūsu piekrišanu un ja to atļauj piemērojamie tiesību akti. Jums ir tiesības noteikt, ka lēmumu par jums nedrīkst pieņemt, pamatojoties tikai uz automātisku apstrādi, ieskaitot profilēšanu, ja šis lēmums rada juridiskas sekas vai būtiski jūs ietekmē. Mars savā personāla atlases procesā nepieņem tikai automātiskus lēmumus par kandidātiem.

Ar ko Mars kopīgos jūsu kā darba kandidāta Personas datus?

Jūsu Personas dati tiks kopīgoti tikai ar tiem Mars dalībniekiem, kuriem tie patiešām ir nepieciešami savu uzdevumu un pienākumu veikšanai, kā arī ar trešajām pusēm, kurām tiem ir pamatoti nepieciešami komercdarbības nolūkos. Trešās puses, kas tieši saistītas ar darba kandidātiem, ietver personāla atlases aģentūras, konsultantus, iepriekšējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējus un juristus. Šie pakalpojumu sniedzēji var mainīties atkarībā no Mars struktūrvienības, kura jūs nodarbina, un var laika gaitā mainīties. Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt, lai trešās puses, kuras apstrādā Personas datus, darītu to veidā, kas atbilst šim Paziņojumam par konfidencialitāti un piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja jūs vairs nevēlaties, lai mēs izmantotu jūsu kontaktinformāciju, lai reklamētu Mars vai trešo pušu preces vai pakalpojumus, nosūtiet mums e-pastu ar savu pieprasījumu uz [email protected].

Ja mēs nosūtām jums reklāmas e-pastu, jūs varat arī atteikties no abonementa  e-pasta apakšā, lai atteiktos no turpmākiemreklāmas e-pasta ziņojumiem. Dažos gadījumos mēs varam prasīt jūsu piekrišanu pirms reklāmas e-pastu nosūtīšanas. Ja atteiksities sniegt piekrišanu, jūs nesaņemsit noteiktus e-pastus no mums.

Pat ja izvēlaties nesaņemt reklāmas e-pastus, jūs joprojām varat saņemt e-pastus, kuru nolūks ir īstenot, pabeigt vai apstiprināt komerciālu darījumu, kuru jau esat piekritis(-usi) slēgt ar mums. To vidū ir saziņa par jūsu mājdzīvnieka veselību, atgādinājumi par vizītēm, reģistrācijas pabeigšanu, lietotāja datu labojumi, paroles atiestatīšanas pieprasījumi, darījumu apstiprinājumi, paziņojumi par piegādi, kā arī cita saziņa, kas ir būtiska jūsu darījumiem ar mums.

Mēs varam arī jums piedāvāt īsziņu pakalpojumus. Dažos gadījumos mēs varam jums prasīt piekrist saņemt īsziņas no mums. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no noteiktu īsziņu saņemšanas no mums (izņemot īsziņas ar atgādinājumiem par vizītēm), nosūtot  STOP kā atbildi uz jebkuru īsziņu.

Ja vien nav īpaši norādīts citādi, visi īsziņu pakalpojumi jums tiek sniegti bez maksas. Var tikt piemērota maksa par īsziņām, datu savienojumu un citas maksas. Jūs esat atbildīgi par visiem mobilā tālruņa maksājumiem (par lietošanu, abonementu u.tml.), kas izriet no jebkādu mūsu preču vai pakalpojumu lietošanas. Lūdzu, skatiet sava mobilo pakalpojumu sniedzēja tarifu plānu, lai noskaidrotu maksu par īsziņu nosūtīšanu un saņemšanu.

Kā tiek ievērota bērnu informācijas konfidencialitāte?

Lielākā daļa mūsu tīmekļa vietņu ir veidotas un paredzētas pieaugušajiem. Ja kāda no mūsu vietnēm ir paredzēta jaunākai auditorijai, mēs saņemam piekrišanu no vecāka vai aizbildņa saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.  

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet mūsu  Īpašo piezīmi vecākiem un Mars mārketinga kodeksu. Ja uzzināt, ka bērns, pārkāpjot šo politiku, ir reģistrējies e-pasta jaunumu saņemšanai vai citādi sniedzis savus Personas datus, lūdzu, ziņojiet mums par to šeit. Ja mēs uzzinām, ka nepilngadīgs lietotājs ir sniedzis Personas datus bez vecāku atļaujas, mēs izbeidzam attiecīgā konta darbību un dzēšam visus Personas datus, ko sniedzis attiecīgais lietotājs, ciktāl tas ir praktiski iespējams.

Kāda ir mūsu politika attiecībā uz interesēm atbilstošu tiešsaistes reklāmu?

Lūdzu, skatiet mūsu paziņojumus par Reklāmu izvēli un Sīkfailiem, lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu praksi attiecībā uz interesēm atbilstošu tiešsaistes reklāmu un sīkfailu izmantošanu.

Kas vēl jums ir jāzina?

Kur jūsu informācija tiek glabāta un apstrādāta?

Personas dati, kurus mēs iegūstam vai saņemam, var tikt glabāti un apstrādāti Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kur atrodas mūsu vai mūsu pakalpojumu sniedzēju objekti.

Serveri un datubāzes, kur glabājas Personas dati, var atrasties ārpus valsts, no kuras jūs piekļuvāt šai tīmekļa vietnei, un valstī, kurai nav tādi paši konfidencialitātes tiesību akti kā jūsu mītnes valstij. Personas dati, kurus jūs mums sniedzat, var tikt nosūtīti uz citām valstīm saskaņā ar tiesiskajām prasībām. Mēs iegūsim, apstrādāsim un izmantosim Personas datus tikai saskaņā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu Personas datus?

Mēs paturam un glabājam jūsu Personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir pamatots komercdarbības mērķis, un saskaņā ar savu datu glabāšanas politiku.

Kā ar Personas datiem, ka ir publiski pieejami (piemēram, tērzētavas, ziņojumu dēļi vai citi interaktīvi forumi)?

Mēs varam piedāvāt tērzētavas, ziņojumu dēļus vai interaktīvas telpas, kurās apmeklētāji var publicēt komentārus vai informāciju. Ja pastāv šāda tērzētava, ziņojumu dēlis, sociālo tīklu iespējas vai citas interaktīvas telpas, noteikti pārbaudiet publicētos noteikumus. Uz jums attieksies publicētie noteikumi, kā arī mūsu Vietnes Lietošanas noteikumi. Dalības noteikumi var noteikt vecuma un citus ierobežojumus, piemēram, attiecībā uz aizskaroša satura publicēšanu. Viss, ko jūs publicējat tiešsaistē, ir publiska informācija. Mēs neesam atbildīgi ne par ko, ko jūs brīvprātīgi publicējat tiešsaistē. Lietotājiem ir jāievēro piesardzība, izpaužot Personas datus tiešsaistē.

Nodošana

Gadījumā, ja mūsu aktīvus pilnībā vai daļēji iegādājas vai iegūst cita puse, vai apvienošanās gadījumā, jūs sniedzat mums tiesības nodot Personas datus, kurus esam ieguvuši no jums.

Kā mēs sargājam jūsu Personas datus?

Mēs uzturam (un pieprasām, lai mūsu pakalpojumu sniedzēji uzturētu) atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datu drošību. Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu izmantotajiem drošības pasākumiem, jūs varat ar mums sazināties šeit.

Mēs iesakām jums arī veikt papildu pasākumus  savu Personas datu aizsardzībai. Piemēram, instalējiet atjauninātu antivīrusu programmatūru, aizveriet pārlūkprogrammas pēc lietošanas, uzturiet savu pieteikšanās akreditācijas datu un paroļu konfidencialitāti un regulāri atjauniniet programmatūru un lietotnes, lai nodrošinātu, ka izmantojat aktuālākās drošības iespējas.

Personas datu starptautiska pārsūtīšana

Ja jūs izvēlaties mums sniegt Personas datus, mēs varam pārsūtīt šos Personas datus saviem partneriem un apakšuzņēmumiem vai citām trešajām pusēm saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Mēs varam arī pārsūtīt jūsu Personas datus uz ārzemēm, no jūsu valsts vai jurisdikcijas uz citām valstīm vai jurisdikcijām saskaņā ar tiesiskajām prasībām. Mars galvenokārt izmanto Eiropas Savienības Komisijas Līgumu standartklauzulas datu pārsūtīšanai no Eiropas Savienības, EEZ, Lielbritānijas un Šveices uz valstīm ārpus EEZ (ieskaitot Lielbritāniju). Pārsūtīšanai starp citām jurisdikcijām Mars var paļauties uz citiem juridiskiem starptautiskās pārsūtīšanas mehānismiem, kas ir atbilstoši saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Kā jums jārīkojas, ja jums ir jautājumi vai vēlaties ar mums sazināties?

Mēs veicam pasākumus, lai uzturētu jūsu Personas datus precīzus. Dažas Mars programmas sniedz piekļuvi Personas datu skatīšanai vai atjaunināšanai. Pārbaudiet vietā, kur jūs reģistrējāties, lai uzzinātu, vai varat tur skatīt vai atjaunināt savus Personas datus.

Ja mūsu veiktā jūsu Personas datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums var būt tiesības atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot šeit.  Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs mūsu veiktās jūsu Personas datu apstrādes likumību, pamatojoties uz jūsu piekrišanu pirms atsaukšanas. Attiecīgos gadījumos jums var arī būt tiesības iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības iestādei. Mēs apņemamies atrisināt jautājumus, kas saistīti ar to, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus. Jūs varat ar mums jebkurā laikā sazināties saistībā ar jebkādiem jautājumiem vai bažām.

Kā jūs varat ar mums sazināties?

Jūs varat sazināties ar globālo privātuma komandu un Mars par datu aizsardzību atbildīgo amatpersonu, noklikšķinot šeit.

Mēs esam apņēmušies sadarboties ar jums, lai atrisinātu jebkādas jūsu sūdzības. Ja jums ir kādas bažas, lūdzu, sazinieties ar mums, noklikšķinot šeit. Mēs ātri reaģēsim uz jūsu komunikāciju.

Individuālas datu tiesības

Daži jūsu tiesību aspekti var atšķirties atkarībā no jūsu dzīvesvietas. Mars atbildēs uz visiem tiesību pieprasījumiem saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar jebkuru no šīm tiesībām, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Piekļuves tiesības

Jums var būt tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai jūsu Personas dati tiek vai netiek apstrādāti. Ja tā ,, 

jums ir tiesības piekļūt šiem Personas datiem un citai informācijai, piemēram, nolūkiem, Personas datu kategorijām, saņēmējiem (vai saņēmēju kategorijām), kuriem Personas dati ir izpausti vai tiks izpausti, noteiktiem saņēmējiem trešajās valstīs vai starptautiskās organizācijās, ja iespējams, paredzamajam periodam, kurā Personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritērijiem, kas tiek izmantoti šī perioda noteikšanai, jūsu tiesībām utt.

Ja tas ir praktiski iespējams un to atļauj tiesību akti, mēs sniegsim mūsu apstrādāto Personas datu kopiju. Par jebkādām papildu kopijām mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām. Ja jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniski, un ja vien nav prasīts citādi, šī informācija tiks sniegta elektroniskā veidā.

Izlabošanas tiesības

Jums var būt tiesības izlabot vai papildināt savus Personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Izdzēšanas tiesības (“tiesības tikt aizmirstiem”)

Jums var būt tiesības uz savu Personas datu dzēšanu noteiktos apstākļos. Piemērus skatiet tālāk tekstā. 

 • Jūsu Personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuru dēļ tie tika apstrādāti
 • Jūs atsaucat savus piekrišanu, uz kuras apstrāde ir pamatota, un mums nav cita juridiska pamata apstrādei
 • Jūs iebilstat pret apstrādi un nav nekādu pārāku juridisku pamatu apstrādei
 • Jūsu Personas dati ir tikuši nelikumīgi apstrādāti
 • Jūsu Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas uz mums attiecas

Šīs tiesības nav piemērojamas apstrādei tādā apmērā, kādā tā nepieciešama tālāk minētajiem nolūkiem. 

 • Vārda un informācijas brīvības realizācijai
 • Lai izpildītu tiesisku pienākumu, kas nosaka apstrādi ar tiesību aktu, kas uz mums attiecas
 • Lai veiktu kādu uzdevumu sabiedrības interesēs
 • Sabiedrības interešu dēļ veselības aizsardzības jomā
 • Arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātnisku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos
 • Lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās prasības

Apstrādes ierobežošanas tiesības

Jums var būt tiesības ierobežot apstrādi tālāk minēto iemeslu dēļ.

 • Jūs apstrīdat savu Personas datu precizitāti – uz periodu, kas ļauj jums pārbaudīt šo Personas datu precizitāti
 • Apstrāde ir nelikumīga un jūs iebilstat pret šo Personas datu dzēšanu un pieprasāt to lietošanas ierobežošanu 
 • Mums šie Personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem, taču tie ir nepieciešami jums, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības
 • Jūs izmantojāt savas tiesības iebilst pret apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts, vai mūsu likumīgie pamati ir pārāki par jūsu

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums var būt tiesības saņemt Personas datus, kurus esat mums snieguši, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības nosūtīt šos Personas datus citam pārzinim, ja apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai uz līgumu un tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Tiesības iebilst

Jums var būt tiesības iebilst, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, pret savu Personas datu apstrādi, kas ir balstīta uz pamatotiem mūsu iemesliem. Mēs izbeigsim šo Personas datu apstrādi, ja vien mums nebūs tādu pārliecinošu iemeslu to apstrādei, kas ir pārāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai likumīgu prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai. Ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, jūs varat iebilst jebkurā laikā.

Automatizēta individuāla lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu

Jums var būt tiesības netikt pakļautam/-ai lēmumam, kas pamatots tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, izņemot noteiktus izņēmuma gadījumus saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja Personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums var būt tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu pirms atsaukšanas.

Anonimitātes tiesības

Jums var arī būt tiesības pieprasīt anonimitāti. Tas nozīmē, ka jūsu Personas dati netiktu iegūti vai apstrādāti. Ja jūs izvēlaties izmantot šīs tiesības, mums var nebūt iespējas sniegt jums prasītās preces vai pakalpojumus.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar jebkuru no šīm tiesībām, lūdzu, noklikšķiniet šeit.Ja jūs vēlaties iesniegt pieprasījumu attiecībā uz kādu no minētajām tiesībām, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Kādas ir jūsu konfidencialitātes tiesības Kalifornijā?

Kalifornijas tiesību akti ļauj Kalifornijas iedzīvotājiem pieprasīt noteiktu informāciju par mūsu veikto Personas datu izpaušanu trešajām pusēm to tiešā mārketinga nolūkos. Lai iesniegtu šādu pieprasījumu, lūdzu,  sazinieties ar mums un iekļaujiet sava pieprasījuma tēmas rindiņā frāzi “Shine the Light”.

Kopš 2020. gada 1. janvāra Kalifornijas tiesību akti sniedz Kalifornijas patērētājiem dažas papildu tiesības.

 1. Tiesības zināt, kā mēs iegūstam, izmantojam un kopīgojam Personas datus, kurus esam par tiem ieguvuši pēdējo 12 mēnešu laikā
 2. Tiesības atteikties no savu Personas datu pārdošanas trešajām pusēm (vai, patērētājiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tiesības uz savu Personas  datu nepārdošanu bez savas vai savu vecāku piekrišanas. Mars šobrīd Personas datus nepārdod
 3. Tiesības dzēst savus Personas datus ar noteiktiem izņēmumiem, kurus nosaka tiesību akti
 4. Tiesības uz nediskriminēšanu, lai saņemtu vienādu apkalpošanu un cenas no uzņēmuma pat pēc savu  tiesību izmantošanas

Kalifornijas patērētāji var iesniegt pieprasījumu saistībā ar minētajām tiesībām, noklikšķinot šeit. Jūs varat arī iesniegt pieprasījumu, zvanot pa tālruni 1-844-316-5985 vai sazinoties ar noteiktu Mars struktūrvienību, ar kuru jums ir attiecības.

 • Banfield Pet Hospital: noklikšķinot šeit vai zvanot pa tālruni 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: noklikšķinot šeit vai zvanot pa tālruni 855-900-8444
 • VCA Animal Hospitals: noklikšķinot šeit vai zvanot pa tālruni 1-844-276-5786

  Ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām jūs varat izmantot ierobežotu reižu skaitu. Jūs varat iecelt pilnvarotu pārstāvi pieprasījumu iesniegšanai jūsu vārdā. Pārstāvim ir jāsniedz pierādījums par jūsu sniegto pilnvarojumu un savu reģistrāciju pie Kalifornijas valsts sekretāra. Mēs varam noraidīt tāda pārstāvja pieprasījumu, kurš neiesniedz pierādījumu par to, ka ir saņēmis jūsu pilnvarojumu rīkoties jūsu vārdā.

Pirms jūsu pieprasījuma izpildīšanas mums var būt nepieciešams to pārbaudīt. Piemēram, mēs varam lūgt jūs apstiprināt datu punktus, kuri mums jau ir par jums. Mēs izmantosim Personas datus, kas sniegti pieprasījumā, tikai lai pārbaudītu prasītāja identitāti vai pilnvaras.

Kā mēs reaģējam uz “Neizsekošanas” pieprasījumiem

Tā kā nav nekādu globāli atzītu “Neizsekošanas” iestatījumu, mēs neatbalstām pārlūkprogrammu “Neizsekošanas” iestatījumus un šobrīd nepiedalāmies sistēmās, kas ļautu mums reaģēt uz signāliem vai citiem mehānismiem no jums.

Izmaiņas

Izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti

Mēs izmantosim jūsu Personas datus tikai veidā, kas aprakstīts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti. Ja mēs izlemsim izmantot jūsu Personas datus veidā, kas atšķiras no tā, kas tika norādīts informācijas iegūšanas brīdī, jums tiks sniegts paziņojums. Ja ir kādas pretrunas starp mūsu Paziņojuma par konfidencialitāti versiju angļu valodā un tulkotu versiju, noteicošā ir versija angļu valodā.