Mars Home page

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2020 08 31

Apžvalga

„Mars“ jau daugiau nei 100 metų yra šeimos verslas, kuriuo didžiuojamės. Esame nepriklausomas verslas, todėl galime sprendimus priimti kartų, o ne ketvirčių, principu. Tai įgalina mus investuoti į ilgalaikę mūsų verslo, darbuotojų, vartotojų ir visos planetos ateitį, vadovaujantis mūsų tvariaisiais principais. Tikime, kad pasaulis, kurį norime matyti rytoj, priklauso nuo to, kaip verslą vykdome šiandien.

Mūsų duomenų privatumo principai:

 1. Mes vertiname mums patikėtus asmens duomenis ir juos tvarkome su atitinkama pagarba.
 2. Siekiame mūsų saugomus asmens duomenis tvarkyti skaidriai ir atsakingai, vadovaudamiesi savo Penkiais principais ir galiojančiais įstatymais.
 3. Mes laikomės ir gerbiame mūsų vartotojų, klientų ir dėl darbo besikreipiančių asmenų turimas privatumo teises.
 4. Esame įsipareigoję nuolat tobulinti savo privatumo ir saugumo praktiką.

Ši Privatumo politika suteikia jums informaciją apie tai, kaip mes, „Mars, Incorporated“ ir mūsų įmonių grupė, apimanti mūsų filialus ir dukterines įmones (toliau kartu vadinama „Mars“, „mes“, „mus“ ar „mūsų“), renka, naudoja ir bendrina asmens duomenis per mūsų tinklapius, mobiliųjų įrenginių programėles ar kitas svetaines, kuriose pateikiama ši Privatumo politika (toliau kartu vadinama „svetainėmis“). Ši Privatumo politika taip pat yra taikoma ir informacijai, kurią jūs mums pateikiate asmeniškai, ar bet kuriame mūsų mažmeninės prekybos taške ir (arba) veterinarijos klinikoje (taip pat ir „svetainėse“), bei kai kreipiatės dėl darbo „Mars“.

Jei pageidaujate pateikti užklausą apie savo asmens duomenis, pateikiamus „Mars“, paspauskite šią nuorodą.

Kada taikoma ši Privatumo politika?

Renkami asmens duomenys – kokie, kodėl, ir kaip

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir apdirbame?

Kodėl renkame ir kam naudojame jūsų asmens duomenis?

Kaip bendriname ir viešiname jūsų asmens duomenis?

Kreipimasis į „Mars“ dėl darbo

Mūsų bendravimo su jumis būdai

Vaikai

Kaip saugomas vaikų privatumas?

Reklama ir slapukai

Kokia yra mūsų internetinės reklamos pagal pomėgius politika?

Kita naudinga informacija

Ką dar turite žinoti?

Susisiekite su mumis

Kaip susisiekti su mumis?

Jus galintys liesti įstatymai ir taisyklės

Su asmens duomenimis susijusios individų teisės

Jūsų privatumo teisės pagal Kalifornijos įstatymus

Pakeitimai

Šios Privatumo politikos pakeitimai.

Ši Privatumo politika taikoma „Mars, Incorporated“ ir jos grupės įmonių renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims. Privatumo politika taikoma asmeniškai, per mūsų tinklapius, mobiliąsias programėles, el. paštą, veterinarines klinikas, socialinių medijų puslapius ir kitas svetaines, kuriose pateikiama ši privatumo politika („svetainės“) surinktiems asmens duomenims.  Jūsų asmens duomenys apima informaciją arba informacinių duomenų derinį, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotas jūsų tapatybei nustatyti („asmens duomenys“).  Tai apima tokius tapatybės identifikatorius kaip vardas ir pavardė, asmens kodas, buvimo vietos nustatymo duomenys, internetinis tapatybės nustatymas arba jūsų fizinę, fiziologinę, genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę išduodantys veiksniai.  Atkreipkite dėmesį, kad asmens duomenų apibrėžimas gali skirtis priklausomai nuo regiono. Jei rinksime informaciją, kuri jūsų regione laikoma asmens duomenimis, mes ją taip ir traktuosime, laikydamiesi šios Privatumo politikos ir galiojančių vietinių įstatymų nuostatų.   

Kad suprastumėte mūsų įmonės jūsų asmens duomenims taikomą politiką ir praktiką, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką. Ši Privatumo politika laikas nuo laiko gali keistis. Apie esminius pokyčius pranešime jums, tam tikram pateisinamam laiko tarpui patalpindami pranešimą savo svetainės pagrindiniame puslapyje ir pakeisdami „Atnaujinta“ datą. Karts nuo karto patikrinkite, ar nebuvo atlikta pakeitimų.

Mes laikomės šalių ir valstijų duomenų apsaugos įstatymų ir bendradarbiaujame su duomenų apsaugos institucijomis.

Jei esate jurisdikcijoje, kuri pripažįsta „asmens duomenų valdytojo“ ar panašią sąvoką, asmens duomenų valdytojas yra:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Susisiekti: čia

Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys, su asmens duomenų valdytoju galite susisiekti, paspausdami čia arba čia.  Taip pat prašome perskaityti ir toliau pateiktą pastraipą „Su asmens duomenimis susijusios individų teisės“.

Galime rinkti bei tvarkyti įvairių kategorijų asmens duomenis.  Po toliau nurodytų kategorijų asmens duomenų pateikiama informacija apie jų šaltinį (-ius), tikslą (-us) ir atskleidimą (-us).

 • Tapatybės identifikatoriai. Identifikatorius gauname tiesiogiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių, tokių kaip duomenų makleriai ar socialinių medijų platformos. Identifikatoriais vadinami tokie duomenys, kaip jūsų vardas bei pavardė ar kontaktinė informacija. Mes juos naudojame jūsų pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; registracijai, konkursams ir akcijoms; informacijai jums teikti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei brošiūroms, kuponams, pavyzdžiams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūsų produktus ar mūsų įmonių grupę jums siųsti; vykdydami savo pareigas pagal sutartį su jumis; apdirbdami asmens duomenis klientų ar tiekėjų įvertinimo ir bendradarbiavimo su jais pradėjimo tikslais; atitinkamos reklamos teikimui; ir (arba) tyrimams. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.
 • Asmens duomenų kategorijos, gaunamos su klientų registracijos įrašais. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų. Mes juos naudojame jūsų pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei brošiūroms, kuponams, pavyzdžiams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūsų produktus ar mūsų įmonių grupę jums siųsti; vykdydami savo pareigas pagal sutartį su jumis; ir (arba) apdirbdami asmens duomenis klientų ar tiekėjų įvertinimo ir bendradarbiavimo su jais pradėjimo tikslais. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.
 • Apsaugotos klasifikavimo charakteristikos. Apsaugotas klasifikavimo charakteristikas gauname tiesiogiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių, tokių kaip duomenų makleriai ar socialinių medijų platformos. Šiuos duomenis naudojame jūsų pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; vykdydami savo pareigas pagal sutartį su jumis; ir (arba) apdirbdami asmens duomenis klientų ar tiekėjų įvertinimo ir bendradarbiavimo su jais pradėjimo tikslais. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.
 • Komercinė informacija. Ją gauname tiesiogiai iš jūsų, kai perkate produktus ir paslaugas bet kurioje iš mūsų mažmeninės prekybos vietų, įskaitant mūsų veterinarijos klinikas bei pirkimus internetu. Komercinius duomenis naudojame jūsų pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei brošiūroms, kuponams, pavyzdžiams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūsų produktus ar mūsų įmonių grupę jums siųsti; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.
 • Internetinė ar kita panaši veikla tinkluose. Šiuos duomenis gauname netiesiogiai iš jūsų (pvz.: stebėdami jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėse) arba iš trečiųjų šalių, tokių kaip duomenų analizės teikėjai. Juos naudojame suasmenintam turiniui ir informacijai jums teikti bei brošiūroms, kuponams, pavyzdžiams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūsų produktus ar mūsų įmonių grupę jums siųsti; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.
 • Geografinės padėties duomenys. Geografinės padėties duomenis gauname ir tiesiogiai, ir netiesiogiai iš jūsų (pvz.: jei esate aktyvavę vietos nustatymo paslaugas) ir (arba) iš trečiųjų šalių, tokių kaip socialinių medijų platformos. Juos naudojame jūsų pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; registracijai, konkursams ir akcijoms; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei brošiūroms, kuponams, pavyzdžiams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūsų produktus ar mūsų įmonių grupę jums siųsti; vykdydami savo pareigas pagal sutartį su jumis; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.
 • Informacija apie profesinę arba darbinę veiklą. Informaciją apie profesinę arba darbinę veiklą gauname tiesiogiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių (t. y. asmens biografijos faktų tikrinimo paslaugų teikėjų). Šiuos duomenis naudojame apdirbdami įdarbinimo paraiškas ir vykdydami savo pareigas pagal sutartį su jumis. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.
 • Iš kitų asmens duomenų išplaukiančios išvados. Šias išvadas darome iš netiesiogiai iš jūsų gaunamų duomenų (pvz.: stebėdami jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėse) arba iš trečiųjų šalių, tokių kaip duomenų analizės teikėjai. Šiuos duomenis naudojame jūsų pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti bei tobulinti; suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei brošiūroms, kuponams, pavyzdžiams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūsų produktus ar mūsų įmonių grupę jums siųsti; ir (arba) atitinkamai reklamai teikti. Verslo tikslais jie yra bendrinami „Mars“ įmonių grupėje ir su paslaugų teikėjais.

Mes galime rinkti informaciją ir iš kitų šaltinių, įskaitant kontaktinių asmenų sąrašus ir demografinę informaciją. Ji gali būti derinama su kita aprašytiems tikslams renkama informacija.

Renkame šiuos konkrečius asmens duomenis:

 • Asmeniniai kontaktiniai duomenys. Jie apima tokią informaciją kaip vardai ir pavardės, adresai, telefonų bei el. pašto adresai. Pavyzdžiui, kai pateikiate kontaktinę informaciją registracijos internetu metu, kai turite verslo reikalų su mumis ar kai teikiate mums paslaugas. Kai kurios interneto svetainės internetinės paskyros kūrimo metu leidžia nustatyti vartotojo vardą ir slaptažodį.
 • Informacija apie jūsų sandorius su mumis. Pavyzdžiui, jūsų pirkimų istorija, atsiskaitymų ir pristatymo adreso informacija bei kita informacija, susijusi su jūsų naudojimuisi mūsų produktais arba paslaugomis.
 • Mokėjimo informacija. Ji apima jūsų kreditinės arba debeto kortelės duomenis, internetinės mokėjimo paskyros bei kitus mokėjimų duomenis.
 • Unikali kliento ir komercinė informacija. Pavyzdžiui, vartotojo vardai ir kiti prisijungimo duomenys.
 • Informacija apie jūsų susidomėjimą darbo vieta. Pavyzdžiui, tai, kam teikiate pirmenybę, jūsų darbo istorija ir informacija, pateikiama kreipimosi dėl darbo paraiškose.
 • Demografinė informacija. Pavyzdžiui, tokie duomenys kaip amžius, lytis, hobis, mėgstama veikla, skonis ar tai, kam teikiate pirmenybę.
 • Sutarčių su klientais ar pardavėjais duomenys. Jie apima klientų ar tiekėjų įvertinimo ir bendradarbiavimo su jais priimtinumo duomenis. Pavyzdžiui, renkame duomenis apie kredito statusą arba viešai prieinamą informaciją apie patirtas sankcijas ar patekimą į stebimųjų sąrašus. 
 • Iš mūsų svetainių ir socialinių medijų puslapių surinkta informacija. Tai apima informaciją, surenkamą jums bendraujant su mumis. Pavyzdžiui, komentarus, nuotraukas bei kitą informaciją, kurią skelbiate tinklaraščiuose, pranešimų lentose ar socialiniuose tinkluose.
 • Informacija apie prietaisą. Pavyzdžiui, Interneto protokolo (IP) adresas, prietaiso identifikatorius, prietaiso operacinė sistema, naršyklės tipas, svetainės, lankytos prieš ar po jūsų apsilankymo mūsų svetainėje, peržiūrėti puslapiai bei veikla mūsų svetainėje, taip pat sąveika su reklaminiais skelbimais.
 • Trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai ir reklamos partneriai taip pat gali automatiškai rinkti informaciją.
 • Kita su jūsų sutikimu surinkta informacija.

Mūsų surinkta informacija apie jūsų augintinį, pvz.: jūsų augintinio rūšis, veislė, gimtadienis ar gydymų istorija, nėra laikoma asmens duomenimis.

Jūsų asmens duomenis galime naudoti įvairiais teisėtais tikslais, įskaitant:

 • Jūsų pageidaujamoms funkcijoms, produktams ir paslaugoms teikti. Renkamus asmens duomenis galime naudoti jūsų prašymams įvykdyti ir galimybei naudotis mūsų funkcijomis, produktais ir paslaugomis suteikti. Tai apima mokėjimųpirkinius, prenumeratas ar pardavimus apdirbimą bei apsaugą nuo galimų apgaulingų operacijų ir jų atpažinimą.
 • Registracijai, konkursams ir akcijoms. Jūsų asmens duomenis galime naudoti jums užregistruoti į konkursus, jei pageidaujate dalyvauti, pranešti apie rezultatus ir užregistruoti jus tam tikroms funkcijoms, produktams ir paslaugoms pagal jūsų pažymėtus rinkodaros pasirinkimus gauti.
 • Bendravimui su jumis ir informacijai jums teikti. Jūsų asmens duomenis galime naudoti, norėdami susisiekti su jumis, atsakyti į jūsų klausimus ar komentarus  arba informacijai apie atnaujinimus ir naujienas jums pateikti. Arba, jei esate deklaravę, kad domitės darbu „Mars“, įspėti jus apie atsiradusią tinkamą darbo vietą.
 • Suasmenintam turiniui ir informacijai teikti bei brošiūroms, kuponams, pavyzdžiams, pasiūlymams ir kitai informacijai apie mūsų produktus ar mūsų įmonių grupę jums siųsti. Kai to reikalauja įstatymai, lankytojų, pateikiančių savo el. pašto adresus, prašome mums pasakyti, ar jie norėtų iš mūsų gauti daugiau informacijos bei naujienų, pavyzdžiui, informacijos apie mūsų įmonių grupės teikiamus produktus ir paslaugas. Savo lankytojams mes taip pat siūlome ir „atsisakymo“ galimybę, jei jie nutaria atsisakyti mūsų siunčiamos informacijos. Kartais, prieš mums susisiekiant su jumis tam tikrais būdais arba prieš tam tikrų naujų paslaugų atsiradimą, jūsų gali būti paprašyta „sutikti“.
 • Kai atliekame savo pareigą pagal sutartį su jumis. Jūsų asmens duomenis, jei reikia, galime naudoti, jei esate paslaugų teikėjas arba kreipiatės į mus dėl darbo. Jei esate vartotojas arba mūsų paslaugų naudotojas, jūsų asmens duomenis naudosime savo sutartinėms pareigoms jums vykdyti.
 • Klientams bei tiekėjams įvertinti ir pripažinti priimtinais. Tai apima kai kurių klientų bei tiekėjų tapatybės ir kredito statuso patikrinimą, išsamaus tikrinimo procedūros atlikimą bei patikrinimą pagal viešai prieinamus vyriausybės ir (arba) sankcijų sąrašus ir kitus trečiųjų šalių duomenų šaltinius, naudojimąsi „Mars“ incidentų registrais, įspėjamosiomis sektoriaus sistemomis ir (arba) trečiųjų šalių tikrinimo paslaugomis ir dalyvavimą juose (jose). Renkant šiuos asmens duomenis, gali būti naudojamasi kredito reitingų agentūros ar kitos trečiosios šalies paslaugomis.
 • Atitinkamai reklamai teikti. Norėdami susisiekti su potencialiais klientais, galime pirkti ir naudoti adresatų, sutinkančių gauti tokią informaciją, el. pašto adresų sąrašus.. Tokius sąrašus pateikiančiuosius prašome patvirtinti, kad teikiama tik tokių asmenų kontaktinė informacija, kurie pageidauja gauti pasiūlymus ir informaciją el. paštu. Parinkdami reklamą, taip pat galime naudoti demografinę informaciją ir informaciją apie vartotojų pomėgius, kad pasiektume tuos, kuriems tokia reklama yra labiausiai aktuali. Tokiu būdu vartotojams bus teikiama juos labiausiai dominanti reklama. Mes patenkiname atsisakymo prašymus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų reklamavimo praktiką, spustelėkite čia , kad pasiektumėte mūsų internetinės pomėgiais grįstos reklamos politiką.
 • Kitiems pasiūlymams jums teikti. Kartais pasiūlymus, kuponus ir informaciją, įskaitant katalogus, pateiksime el. paštu. Pavyzdžiui, kai klientai pateikia internetinį užsakymą mūsų katalogų parduotuvėse arba užsiregistruoja vienam iš mūsų katalogų gauti internetu, galime juos įtraukti į to katalogo gavėjų sąrašą. Mes taip pat galime naudoti trečiųjų šalių ar viešųjų šaltinių teikiamus sąrašus. Gavę jūsų sutikimą, mes galime keistis klientų vardų ir adresų sąrašais su kitomis įmonėmis, kurios gali susisiekti su jumis paštu, kad pateiktų savo pasiūlymus. Šių pasiūlymų galite bet kada atsisakyti.
 • Funkcijoms, produktams ir paslaugoms, kurias siūlome svetainėse, tobulinti. Asmens duomenis galime naudoti „Mars“ siūlomų produktų pasiūlai, paslaugoms, o taip pat ir mūsų svetainėms bei jų funkcijoms tobulinti.
 • Kai kuriems automatizuotiems sprendimams priimti. Renkamus asmens duomenis galime naudoti internetinei reklamai ir (arba) jūsų asmenybės profilio sudarymui. Išsami informacija apie renkamus asmens duomenis bei tai, kaip jie naudojami ir kaip galite atsisakyti jų panaudojimo bet kokiems automatizuotiems sprendimams priimti, pateikiama toliau.

Kokiais teisiniais pagrindais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų gyvybiniams interesams apsaugoti. Pavyzdžiui, jums esant „Mars“ įmonėje, asmens duomenis galime tvarkyti sveikatos ir saugos sumetimais, arba kandidatams, jiems kreipiantis dėl darbo, atrinkti, kai kuriose jurisdikcijose – sudarydami susitarimus su darbuotojų sąjungomis, bei viešiesiems interesams apsaugoti.
 • Jūsų nurodymu ir su jūsų sutikimu.
 • Mokslinių tyrimų tikslais.
 • Kitais teisėtais verslo tikslais. Tai apima, bet tuo neapsiriboja, atitikimo įstatymams bei pirmiau aprašytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis galime bendrinti ir viešinti toliau nurodytais atvejais.

 • „Mars“ įmonėje ir „Mars“ įmonių grupės viduje.
 • Tiekėjams arba agentams. Jūsų asmens duomenimis galime dalintis su mums paslaugas teikti nusamdytomis įmonėmis. Kai asmens duomenimis dalijamės su kitomis įmonėmis paslaugų mums tiekimo tikslais, joms neleidžiama jų panaudoti jokiais kitais tikslais. Jei nesate davę kitokio sutikimo, jos privalo su jūsų asmens duomenis elgtis konfidencialiai.
 • Kai jūsų asmens duomenys perduodami kartu su kitu įmonės verslo turtu.
 • Jei esame gavę jūsų nurodymą ar sutikimą jūsų asmens duomenims atskleisti.
 • Siekdami laikytis įstatymų, teisminių procesų metu arba gavę teisėtus pareikalavimus, įskaitant pareikalavimus, gautus iš įstatymų priežiūros ir vyriausybės įstaigų.
 • Vartotojų skundams ar galimiems įstatymų pažeidimams tirti, svetainės vientisumui apsaugoti, jūsų prašymams įvykdyti bei bendradarbiaujant kokių nors teisinių tyrimų vykdymo metu.
 • Siekdami apsaugoti „Mars“ įmonių grupės arba klientų teises ar nuosavybę, įskaitant sąlygų, reglamentuojančių jūsų naudojimąsi paslaugomis, laikymąsi.
 • Kai esame nuoširdžiai įsitikinę, kad prieiga prie informacijos arba jos atskleidimas yra būtini, siekiant apsaugoti mūsų „associates“, klientų, visuomenės ir naminių gyvūnų sveikatą ir (arba) užtikrinti jų saugumą.
 • Kitiems teisėtiems verslo tikslams paremti. Tai apima, bet tuo neapsiriboja, įstatymų nuostatų laikymąsi, klinikinių tyrimų rėmimą, naminių gyvūnų diagnozavimo ir gydymo vertinimą.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėse gali būti nuorodų arba jos gali būti susietos su trečiųjų šalių svetainėmis, kurių privatumo praktika gali skirtis nuo mūsų Privatumo politikos. Jei savo asmens duomenis pateikiate bet kuriai iš tokių svetainių, jūsų duomenys bus tvarkomi pagal jų privatumo politiką. Raginame skaityti visų interneto svetainių, kuriose lankotės, privatumo politiką.

Suanonimintus duomenis mes galime parduoti trečiosioms šalims, taip pat suanonimintą bei tapatybės neatskleidžiančią informaciją galime bendrinti, kaip aprašyta pirmiau. Suanonimintą arba tapatybės neatskleidžiančią informaciją galime derinti su kita suanoniminta arba tapatybės neatskleidžiančia informacija, gauta iš kitų šaltinių. Sukaupta ir anonimine informacija taip pat galime dalintis su trečiosiomis šalimis, įskaitant, pavyzdžiui, patarėjus, reklamuotojus ir investuotojus, bendros verslo analizės tikslais. Pavyzdžiui, galime reklamuotojus informuoti apie mūsų svetainės lankytojų skaičių bei populiariausias funkcijas arba teikiamas paslaugas.

Kai į „Mars“ kreipiatės dėl darbo, jūsų asmens duomenis tvarkome taip, kaip aprašyta čia, laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. „Mars“ gerbia jūsų privatumą ir jūsų, kaip darbo kandidato, asmens duomenis laiko konfidencialiais. Jūsų asmens duomenis naudojame ir bendriname taip, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje, bei taip, kaip aprašyta toliau, nes jie yra susiję su jumis, kaip darbo ieškančiu asmeniu.

Asmens duomenys, kuriuos renkame apie jus, kaip besikreipiantįjį dėl darbo

Kai kreipiatės į „Mars“ dėl darbo, mes prašome jūsų pateikti savo asmens duomenis, kad galėtumėte įvertinti jūsų paraišką. Jūs taip pat galite pasirinkti pateikti papildomus asmens duomenis (pavyzdžiui, informaciją apie savo hobius ir socialinius pomėgius). Visa informacija yra teikiama savanoriškai ir jūs pats pasirenkate, kokius asmens duomenis norite pateikti. Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręsite neteikti prašomų asmens duomenų, mūsų galimybės svarstyti jūsų kandidatūrą dėl pareigų gali būti ribotos.

Iš kitų trečiųjų šalių gaunama informacija

Informaciją apie jus mes taip pat galime gauti iš viešųjų šaltinių ar trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, norėdami patikrinti jūsų paraiškoje pateiktą informaciją arba jūsų biografijos faktus, naudodamiesi trečiosios šalies paslaugomis, kaip tai leidžia galiojantys įstatymai. Jei norite, galite mums pateikti savo asmens duomenis, esančius trečiųjų šalių svetainėse, tokiose kaip „LinkedIn“, jei jos naudojamos jūsų rinkoje. Jei nusprendžiate suteikti „Mars“ prieigą prie šių asmens duomenų, jūs sutinkate, kad „Mars“ gali rinkti, saugoti ir naudoti šią informaciją taip, kaip išdėstyta šioje Privatumo politikoje.

Kaip „Mars“ naudoja jūsų, kaip besikreipiančiojo dėl darbo, asmens duomenis

„Mars“ naudos jūsų asmens duomenis jūsų paraiškai apdoroti, įskaitant toliau nurodytus tikslus. 

 • Kandidatų verbavimas, įvertinimas ir atranka
 • Bendrasis žmogiškųjų išteklių administravimas ir valdymas
 • Poreikių tenkinamumo tyrimų vykdymas (pavyzdžiui, verbavimo procesui valdyti ir tobulinti)
 • Darbo istorijos nuorodos (-ų) tikrinimas, biografijos faktų tikrinimas ir susijusių vertinimų atlikimas
 • Laikantis teisinių ir įmonės reikalavimų (pavyzdžiui, darbuotojų įvairovei stebėti)
 • Bendravimui su jumis dėl jūsų paraiškos ir susidomėjimo darbu „Mars“
 • Būsimoms įsidarbinimo galimybėms, jei esate davę sutikimą tokiam duomenų panaudojimui

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

„Mars“ taip pat gali naudoti jūsų asmens duomenis duomenų ir statistinėms analizėms atlikti. Siekdami laikytis teisinių reikalavimų arba gindami teisėtus „Mars“ interesus, gavę jūsų sutikimą ir jei tai leidžia galiojantys įstatymai, galime vykdyti darbuotojų verbavimo analizę bei įvairovės stebėjimą pasauliniu mastu. Jūs turite teisę nesutikti su sprendimo apie jus priėmimu, jei jis yra pagrįstas tik automatizuotu duomenų apdorojimu, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimas sukuria teisines pasekmes jūsų atžvilgiu arba žymiai jus paveikia. „Mars“ jokiame savo įdarbinimo proceso etape nepriima tik automatizuotų sprendimų apie kandidatus.

Su kuo „Mars“ dalinasi jūsų, kaip darbo ieškančio asmens, asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi tik su tais „Mars“ „associates“, kuriems jų tikrai reikia savo užduotims ir pareigoms atlikti, bei trečiosioms šalims, turinčioms teisėtą verslo poreikį. Trečiosios šalys, būdingos darbo ieškančių asmenų reikaluose, yra įdarbinimo agentūros, konsultantai, biografinių faktų tikrinimo paslaugų teikėjai bei advokatai. Šie paslaugų teikėjai gali skirtis, priklausomai nuo jus įdarbinančios „Mars“ įmonės, ir, laikui bėgant, keistis. Mes visada stengiamės užtikrinti, kad trečiosios šalys, apdirbančios asmens duomenis, tai darytų laikydamosi šios Privatumo politikos ir galiojančių įstatymų.

Jei nebenorite, kad mes naudotume jūsų kontaktinę informaciją reklamuoti „Mars“ arba trečiųjų šalių produktams ar paslaugoms, atsiųskite mums el. laišką, išdėstydami savo prašymą, adresu [email protected].

Kai jums atsiunčiame reklaminį el. laišką, jūs galite atsisakyti tokių laiškų gavimo, paspausdami nuorodą el. laiško pabaigoje, kad ateityje reklaminių laiškų negautumėte. Kai kuriais atvejais, prieš siųsdami reklaminius el. laiškus, galime paprašyti jūsų sutikimo. Atsisakę pateikti sutikimą, tam tikrų el. laiškų iš mūsų negausite.

Net jei nuspręsite negauti reklaminių el. laiškų, vis tiek galite gauti el. laiškus, patvirtinančius komercinių sandorių, kuriuos jau esate sudarę su mumis, vykdymą, įvykdymą ar patvirtinimą. Tai apima mūsų tarpusavio bendravimą apie jūsų augintinio sveikatą, priminimus apie paskirtus apsilankymus klinikoje, jūsų registracijos užbaigimą, vartotojo duomenų taisymą, slaptažodžio pakeitimo užklausas, sandorių patvirtinimus, pranešimus apie produktų išsiuntimą bei kitą bendravimą, kuris yra būtinas, jums sudarius sandorius su mumis.

Mes taip pat galime pasiūlyti jums bendravimą teksto / SMS žinutėmis. Tam tikromis aplinkybėmis galime prašyti jūsų patvirtinti, kad sutinkate gauti tekstines žinutes iš mūsų. Jūs bet kada galite atsisakyti gauti iš mūsų tam tikrus tekstinius pranešimus (išskyrus tekstinius priminimus apie susitartą apsilankymą), į bet kurį tekstinį pranešimą atsakydami žinute „STOP“.

Jei aiškiai nepranešta kitaip, visos tekstinių pranešimų paslaugos jums siūlomos nemokamai. Gali būti taikomi pranešimų, duomenų perdavimo ir kiti mokesčiai. Už visų mobiliojo telefono mokesčių (naudojimosi, abonento mokestį ir t. t.), susijusių su naudojimusi mūsų produktais ar paslaugomis, apmokėjimą esate atsakingas. Informaciją apie tekstinių pranešimų siuntimo ir gavimo mokesčius galite rasti mobiliojo ryšio operatoriaus kainoraštyje.

Kaip saugomas vaikų privatumas?

Dauguma mūsų svetainių yra sukurtos ir skirtos suaugusiesiems. Kai kuri nors iš mūsų svetainių yra skiriama jaunesnei auditorijai, mes pasirūpiname gauti tėvų ar globėjų sutikimą pagal vietinius įstatymus.  

Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos, perskaitykite mūsų specialųjį pranešimą tėvams ir „Mars“ rinkodaros kodeksą. Jei jums tampa žinoma, kad vaikas, pažeisdamas šią politiką, užsiregistravo gauti naujienlaiškius el. paštu ar savo asmens duomenis pateikė kitu būdu, praneškite mums apie tai čia. Jei sužinosime, kad nepilnametis vartotojas pateikė asmens duomenis be tėvų sutikimo, mes panaikinsime tokią paskyrą ir ištrinsime visus to vartotojo pateiktus asmens duomenis, kiek tai bus įmanoma.

Kokia yra mūsų internetinės reklamos pagal pomėgius politika?

Jei pageidaujate išsamios informacijos apie mūsų pomėgiais grįstos internetinės reklamos ir slapukų naudojimo praktiką, peržiūrėkite mūsų pranešimus apie reklaminių skelbimų pasirinkimą ir slapukus.

Ką dar turite žinoti?

Kur yra saugomi ir apdorojami jūsų duomenys?

Mūsų renkami ar gaunami asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi JAV ar bet kurioje kitoje šalyje, kurioje mes arba mūsų paslaugų teikėjai turi įmones.

Asmens duomenis talpinantys serveriai ir duomenų bazės gali būti ne toje šalyje, kurioje būdami jūs lankėtės šioje svetainėje, o šalyje, kurioje galioja kiti privatumo įstatymai, nei jūsų gyvenamojoje šalyje. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti siunčiami į užsienį laikantis teisinių reikalavimų. Asmens duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis laikome ir saugome tik tol, kol turime teisėtą verslo tikslą, ir taip, kaip išdėstyta mūsų duomenų saugojimo politikoje.

Kaip elgiamasi su viešai prieinamais asmens duomenimis (pvz.: duomenimis pokalbių svetainėse, pranešimų lentose ar kituose interaktyviuose forumuose)?

Savo svetainėse galime turėti pokalbių svetaines, pranešimų ar skelbimų lentas arba interaktyviąsias zonas, kuriose lankytojai gali rašyti komentarus ar skelbti informaciją. Jei esama pokalbių svetainės, pranešimų ar skelbimų lentos, socialinių tinklų galimybės ar kitų interaktyviųjų sričių, , būtinai susipažinkite su skelbiamomis taisyklėmis. Jums bus taikomos paskelbtos taisyklės bei mūsų svetainės naudojimo sąlygos. Dalyvavimo taisyklėse gali būti nustatyti amžiaus ir kiti apribojimai, pavyzdžiui, draudžiantys užgaulaus, įžeidžiančio ar kurstomojo turinio skelbimą. Viskas, ką skelbiate internete, yra viešoji informacija. Mes neatsakome už nieką, ką jūs savavališkai skelbiate internete. Atskleisdami asmens duomenis internete, vartotojai turėtų būti atsargūs.

Perdavimas

Tuo atveju, jei visas mūsų turtas ar jo dalis būtų parduodami arba jį (ją) įsigytų kita šalis, arba susijungimo su kita įmone atveju, jūs suteikiate mums teisę perduoti mūsų surinktus jūsų asmens duomenis.

Kaip apsaugome jūsų asmens duomenis?

Turime (ir reikalaujame, kad ir mūsų paslaugų teikėjai turėtų) tinkamas organizacines ir technines priemones jūsų  asmens duomenų saugumui užtikrinti. Jei turite klausimų dėl mūsų naudojamų saugumo priemonių, galite susisiekti su mumis čia.

Mes rekomenduojame, kad ir jūs imtumėtės papildomų priemonių savo asmens duomenims apsaugoti. Pavyzdžiui, kad užtikrintumėte naujausias saugos funkcijas, įdiekite naujausią antivirusinę programinę įrangą, po naudojimo išjunkite naršykles, neatskleiskite savo prisijungimo duomenų ir slaptažodžių bei reguliariai atnaujinkite programinę įrangą ir mobiliąsias programėles.

Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

Jei nuspręsite mums pateikti savo asmens duomenis, mes galime tuos asmens duomenis perduoti savo filialams ir dukterinėms įmonėms ar kitoms trečiosioms šalims, laikydamiesi vietos įstatymų. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime perduoti į užsienį, iš jūsų šalies ar jurisdikcijos į kitas šalis ar jurisdikcijas, laikydamiesi įstatyminių nuostatų. „Mars“ visų pirma naudojasi Europos Sąjungos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis duomenims iš Europos Sąjungos, EEE, JK ir Šveicarijos į šalis, nepriklausančias EEE (įskaitant JK), perduoti. Duomenų perdavimui tarp kitų jurisdikcijų „Mars“ gali remtis kitais teisiniais tarptautinio duomenų perdavimo mechanizmais, priklausomai nuo atitinkamų įstatymų.

Ką daryti, jei turite klausimų arba pageidaujate susisiekti su mumis?

Mes rūpinamės, kad jūsų asmens duomenys būtų teisingi. Kai kurios „Mars“ programos suteikia prieigą asmens duomenims peržiūrėti ar atnaujinti internete. Patikrinkite savo registracijos puslapį, kad sužinotumėte, ar savo asmens duomenis galite peržiūrėti ar atnaujinti ten.

Kai mes jūsų asmens duomenis tvarkome, turėdami jūsų sutikimą, jums gali būti suteikta teisė savo sutikimą atšaukti, spustelėjus čia.  Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų įmonėje teisėtumui, grindžiamam jūsų sutikimu prieš sutikimo atšaukimą. Kai taikoma, jūs taip pat galite turėti teisę pateikti skundą savo vietos duomenų apsaugos institucijai. Klausimus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu, mes esame pasiryžę išspręsti. Jei turite klausimų ar dvejonių, galite visada susisiekti su mumis.

Kaip susisiekti su mumis?

Su pasaulio duomenų privatumo reikalų skyriumi ir „Mars“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti, spustelėdami čia.

Mes įsipareigojame bendradarbiauti su jumis visiems jūsų nusiskundimams išspręsti. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis, spustelėdami čia. Jūsų užklausa bus nedelsiant nagrinėjama.

Su asmens duomenimis susijusios individų teisės

Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos, jūsų turimos teisės kai kuriais aspektais gali skirtis. „Mars“ atsakys į visas su teisėmis susijusias užklausas pagal galiojančius vietinius įstatymus.

Jei pageidaujate pateikti prašymą, susijusį su bet kuria iš šių teisių, paspauskite čia.

Prieigos teisė

Galite turėti teisę gauti patvirtinimą apie tai, ar jūsų asmens duomenys apdorojami, ar ne. Jei taip, turite teisę gauti prieigą prie asmens duomenų ir kitos informacijos, pavyzdžiui, tokios, kaip apdorojimo tikslai, asmens duomenų kategorijos, gavėjai (arba gavėjų kategorijos), kuriems asmens duomenys buvo arba bus atskleidžiami, jei įmanoma - konkretūs gavėjai trečiosiose šalyse ar tarptautinėse organizacijose, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, kurie yra naudojami šiam laikotarpiui nustatyti, jūsų teisės ir kt.

Jei įmanoma ir leidžia įstatymai, pateiksime mūsų tvarkomų asmens duomenų kopijas. Už daugybines kopijas galime imti pagrįsto dydžio mokestį administracinėms išlaidoms padengti. Jei prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis ir jei neprašoma kitaip, informacija pateikiama elektronine forma.

Teisė ištaisyti

Galite turėti teisę savo asmens duomenis ištaisyti arba papildyti, jei jie netikslūs ar neišsamūs.

Teisė ištrinti („teisė būti pamirštam“)

Tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai. 

 • Jūsų asmens duomenys daugiau nebereikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo tvarkomi
 • Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas jūsų duomenų tvarkymas, o mes nebeturime jokio kito teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui
 • Jūs prieštaraujate duomenų apdorojimui ir duomenų apdorojimui nėra jokio viršesnio teisėto pagrindo
 • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai
 • Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti pagal mums taikomų teisinių įsipareigojimų nuostatas

Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas yra būtinas toliau nurodytais tikslais. 

 • Kai naudojamasi saviraiškos ir informacijos laisvės teise
 • Kai turi būti laikomasi teisinės prievolės, reikalaujančios duomenis apdoroti pagal mums taikomus įstatymus
 • Kai duomenų tvarkymas reikalingas visuomenės labui skirtos užduoties vykdymui
 • Kai to reikia visuomenės labui dėl su visuomenės sveikata susijusių priežasčių
 • Archyvavimo tikslais visuomenės labui, mokslinių ar istorinių tyrimų bei statistiniais tikslais
 • Kai to reikia mūsų teisinių pretenzijų nustatymo, vykdymo ar gynimo tikslais

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Galite turėti teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą dėl toliau nurodytų priežasčių.

 • Kai užginčijate savo asmens duomenų teisingumą, laikotarpiui, leidžiančiam mums patikrinti asmens duomenų teisingumą
 • Kai tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs prieštaraujate asmens duomenų ištrynimui ir prašote apriboti jų naudojimą  
 • Asmens duomenys jų tvarkymo tikslais mums daugiau nebereikalingi, bet jie reikalingi jums jūsų teisinėms pretenzijoms apibrėžti, įgyvendinti ar apginti
 • Jūs pasinaudojote savo teise prieštarauti duomenų tvarkymui, o sprendimas dar nepriimtas, laukiant, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys tvarkyti duomenis yra viršesnės už jūsų prieštaravimą

Teisė į duomenų perkėlimą

Jūs galite turėti teisę gauti iš mūsų jūsų mums pateiktus savo asmens duomenis gerai organizuotu, plačiai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu. Jūs turite teisę nusiųsti tuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tvarkymas yra grindžiamas sutartimi pagrįstu sutikimu ir yra atliekamas automatiškai.

Teisė prieštarauti

Dėl su jūsų konkrečia padėtimi susijusių priežasčių jūs galite turėti teisę prieštarauti mūsų teisėtais tikslais pagrįstam jūsų asmens duomenų tvarkymui. Jei neturėsime įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, viršijančių duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas nebus reikalingas teisinių pretenzijų nustatymui, įgyvendinimui ar gynimui, jūsų asmens duomenų tvarkymą nutrauksime. Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, galite bet kuriuo metu tam prieštarauti.

Automatizuotas individualus sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Jūs galite turėti teisę nepripažinti sprendimo, priimto vien automatinio duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, pagrindu, išskyrus tam tikras išimtis pagal vietinius įstatymus. 

Teisė atšaukti sutikimą

Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, jūs galite turėti teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, nepadarydami įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu, suteiktu prieš jo atšaukimą, teisėtumui.

Teisė į anonimiškumą

Jūs taip pat galite turėti teisę reikalauti anonimiškumo. Tai reiškia, kad jūsų asmens duomenys negali būti renkami bei tvarkomi. Jei nuspręsite pasinaudoti šia teise, mes galbūt negalėsime suteikti jums jūsų prašomų produktų ar paslaugų.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs galite turėti teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jei pageidaujate pateikti prašymą, susijusį su kuria nors iš šių pirmiau išdėstytų teisių, paspauskite čia.

Jūsų privatumo teisės pagal Kalifornijos įstatymus

Kalifornijos įstatymai leidžia Kalifornijos gyventojams reikalauti tam tikros informacijos, susijusios su mūsų vykdomu asmens duomenų atskleidimu trečiosioms šalims jų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei pageidaujate pateikti tokį prašymą, susisiekite su mumis, į jūsų užklausos temos langelį įrašydami „Shine the Light“.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Kalifornijos įstatymai suteikia Kalifornijos vartotojams keletą papildomų teisių.

 1. Teisė žinoti apie mūsų vykdomą jų asmens duomenų, surinktų per pastaruosius 12 mėnesių, rinkimą, naudojimą ir bendrinimą
 2. Teisė „uždrausti“ parduoti jų asmens duomenis trečiosioms šalims (arba vartotojų, jaunesnių nei 16 metų, teisė, draudžianti jų asmens duomenis parduoti be jų arba jų tėvų sutikimo). „Mars“ šiuo metu asmens duomenų duomenų neparduoda
 3. Teisė ištrinti jų asmens duomenis su tam tikromis įstatymų numatytomis išimtimis
 4. Teisė į nediskriminavimą, gaunant vienodas verslo teikiamas paslaugas ir įkainius, net ir pasinaudojus savo teisėmis

Kalifornijos vartotojai gali pateikti prašymą, susijusį su aukščiau nurodytomis teisėmis, spustelėdami čia. Jūs taip pat galite pateikti prašymą, paskambinę 1-844-316-5985 arba susisiekę su konkrečia „Mars“ įmone, su kuria palaikote ryšį.

 • „Banfield Pet Hospital“: spauskite čia arba skambinkite 888-899-7071
 • „BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital“: spauskite čia arba skambinkite 855-900-8444
 • „VCA Animal“ ligoninės: spauskite čia arba skambinkite 1-844-276-5786

  Atkreipkite dėmesį, kad yra ribojama, kiek kartų galite pasinaudoti kai kuriomis iš šių teisių. Galite paskirti įgaliotąjį atstovą prašymui jūsų vardu pateikti. Atstovas turi pateikti jūsų suteikto leidimo įrodymą ir tai, kad yra užsiregistravęs Kalifornijos valstijos kanceliarijoje. Mes galime atmesti atstovo, nepateikusio įrodymų, kad jis yra jūsų įgaliotas veikti jūsų vardu, prašymą.

Prieš vykdant jūsų prašymą, mums gali reikėti jį patikrinti. Pavyzdžiui, galime paprašyti jūsų patvirtinti tam tikrus duomenis, kuriuos jau turime apie jus. Prašytojo tapatybę bei įgaliojimus tikrinsime, pasinaudodami tik prašyme pateiktais asmens duomenimis.

Kaip reaguojame į nurodymus „nesekti“ („Do Not Track“)

Kadangi nėra pasauliniu mastu pripažintų „Nesekti“ („Do Not Track“) nustatymų, mes nepalaikome naršyklės „Nesekti“ nustatymų ir šiuo metu neturime sistemų, kurios leistų mums reaguoti į jūsų siunčiamus signalus ar kitus mechanizmus.

Pakeitimai

Šios Privatumo politikos pakeitimai

Jūsų asmens duomenis naudosime tik šioje Privatumo politikoje aprašytu būdu. Jei nuspręsime jūsų asmens duomenis naudoti kitaip, nei buvo deklaruojama jų rinkimo metu, jums bus pranešta. Jei yra prieštaravimų tarp mūsų Privatumo politikos versijos anglų kalba ir vertimo, galioja versija anglų kalba.