Mars Home page

แถลงการณ์นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 2020 08 31

ภาพรวม

Mars เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจแบบธุรกิจครอบครัวอย่างเต็มภาคภูมิมาเป็นเวลามากกว่า 100 ปี การดำเนินธุรกิจซึ่งมีความเป็นอิสระนี้ช่วยให้เรามีอิสรภาพในการวางแผนธุรกิจระยะยาว แทนการวางแผนเป็นไตรมาส ดังนั้นเราสามารถทำการลงทุนในอนาคตระยะยาวสำหรับธุรกิจของเรา บุคลากรของเรา ผู้บริโภคของเรา และโลกใบนี้ — ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์ที่ยั่งยืนของเรา เราเชื่อว่าโลกที่เราต้องการในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นด้วยวิธีการทำธุรกิจของเราในวันนี้

หลักการด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา:

 1. เราให้คุณค่าและเคารพข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา
 2. เรามุ่งมั่นที่จะให้มีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดูแล โดยเป็นไปตามหลักคุณธรรมห้าประการของเราและกฎหมาย
 3. เรายึดมั่นและเคารพสิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ลูกค้า และผู้สมัครงานของเรา
 4. เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้มอบข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ Mars, Incorporated และกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Mars,” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันมือถือ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่แสดงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลกับข้อมูลที่เราเก็บจากคุณจากตัวคุณเอง หรือที่ร้านค้าของเราและ/หรือโรงพยาบาลสัตว์ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) และเมื่อคุณสมัครงานที่ Mars

เพื่อทำการร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่แบ่งปันกับ Mars โปรดใช้ ลิงก์นี้.

แถลงการณ์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลกับสิ่งใดบ้าง?

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล – อะไร เพราะอะไร และอย่างไร

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ใด?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเหตุใด และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลของคุณอย่างไร?

การสมัครงานที่ Mars

วิธีการที่เราสื่อสารกับคุณ

เด็ก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นอย่างไร?

โฆษณาและคุกกี้

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์ที่อิงกับความสนใจของผู้ใช้เป็นอย่างไร?

ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์

มีอะไรเพิ่มเติมอีกที่คุณต้องรู้?

ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?

กฎหมายและสิทธิ์ที่อาจมีผลกับคุณ

สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล

California Privacy Rights (สิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของแคลิฟอร์เนีย) คืออะไร?

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงต่อแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

Select Widget

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดย Mars, Incorporated และกลุ่มบริษัท แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวคุณเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันมือถือ อีเมล โรงพยาบาลสัตว์ สื่อสังคม และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่แสดงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ (“ไซต์”)  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่งเป็นชุดผสมของข้อมูลที่สามารถใช้งานในทางตรงหรือในทางอ้อมเพื่อระบุตัวคุณได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลข ID ข้อมูลระบุตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวตนด้านกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคม  โปรดทราบว่าคำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในภูมิภาคของคุณ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลเช่นนั้นตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้   

โปรดอ่านแถลงการณ์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและวิธีปฏิบัติของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยการโพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเราตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเปลี่ยนแปลงวันที่ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” โปรดตรวจสอบสำหรับการปรับปรุงใด ๆ

เราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศและรัฐ และเราร่วมมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจในด้านการคุ้มครองข้อมูล

หากคุณอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ยอมรับแนวคิดของ “ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือคล้ายคลึงกัน ผู้ควบคุมข้อมูลคือ:

Mars, Incorporated
Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
ติดต่อ: ที่นี่

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลโดยการคลิกที่นี่ หรือ ที่นี่  โปรดอ้างอิงไปยังส่วนด้านล่าง ภายใต้หัวข้อ สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหลากหลายหมวดหมู่  ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา วัตถุประสงค์ และการเปิดเผยของหมวดหมู่ข้อมูลนั้น

 • สิ่งระบุตน เราได้รับข้อมูลระบุตัวตนโดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม เช่น โบรกเกอร์ข้อมูลหรือแพลตฟอร์มสื่อสังคม สิ่งระบุตัวตนคือสิ่งต่าง ๆ เช่น ชื่อหรือข้อมูลติดต่อของคุณ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบและปรับปุรงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ; สำหรับการลงทะเบียน การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย; เพื่อสื่อสารกับคุณเพื่อมอบข้อมูล; เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเรา; เมื่อเราดำเนินการหน้าที่ของเราตามสัญญากับคุณ; สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประเมินและการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย; เพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง; และ/หรือสำหรับการวิจัย ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในบันทึกของลูกค้า เราได้รับข้อมูลนี้โดยตรงจากคุณ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบและปรับปุรงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ; เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้คุณ; เมื่อเราดำเนินการหน้าที่ของเราตามสัญญากับคุณ; และ/หรือสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประเมินและการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลประเภทที่ได้รับความคุ้มครอง เราได้รับข้อมูลประเภทที่ได้รับความคุ้มครองโดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม เช่น โบรกเกอร์ข้อมูลหรือแพลตฟอร์มสื่อสังคม เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบและปรับปรุงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ; เมื่อเราดำเนินการหน้าที่ของเราตามสัญญากับคุณ; และ/หรือสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประเมินและการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ เราได้รับข้อมูลนี้โดยตรงจากคุณเมื่อคุณซื้อสินค้าและบริการที่ร้านค้าปลีกใด ๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลสัตว์หรือทางออนไลน์ เราใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์นี้เพื่อมอบและปรับปรุงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ; เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้คุณ; และ/หรือเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมบนเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน เราได้รับข้อมูลนี้จากคุณในทางอ้อม (เช่น จากการสังเกตการดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์ของเรา) หรือจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้คุณ; และ/หรือเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เรารับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยตรงจากคุณ หรือโดยทางอ้อมจากคุณ (เช่น หากคุณอนุญาตให้มีบริการระบุตำแหน่ง) และ/หรือจากบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มสื่อสังคม เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบและปรับปุรงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ; สำหรับการลงทะเบียน การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย; เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้คุณ; เมื่อเราดำเนินการหน้าที่ของเราตามสัญญากับคุณ; และ/หรือเพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงานโดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม (กล่าวคือ ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ) เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประมวลผลใบสมัครงาน และเมื่อเราดำเนินการหน้าที่ของเราตามสัญญากับคุณ ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • การอนุมานที่ได้รับจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เราได้รับการอนุมานเหล่านี้จากคุณในทางอ้อม (เช่น จากการสังเกตการดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์ของเรา) หรือจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบและปรับปรุงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ; เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้คุณ; และ/หรือเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลทางประชากร ข้อมูลนี้อาจได้รับการรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเราเก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบาย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้:

 • รายละเอียดการติดต่อส่วนตัว ข้อมูลนี้ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมอบรายละเอียดการติดต่อระหว่างการลงทะเบียนทางออนไลน์ เมื่อทำธุรกิจกับเรา หรือเมื่อมอบบริการให้เรา บางเว็บไซต์อนุญาตให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อจัดทำบัญชีผู้ใช้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณกับเรา ยกตัวอย่างเช่น ประวัติการซื้อของคุณ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือเดบิต บัญชีการชำระเงินออนไลน์ หรือตัวเลือกการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลลูกค้าและโฆษณาเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้และข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่ระบุความสนใจของคุณสำหรับตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น ความชื่นชอบของคุณ ประวัติการทำงาน และข้อมูลที่มอบให้ในการสมัครงาน
 • ข้อมูลทางประชากร ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล เช่น อายุ เพศ งานอดิเรกหรือกิจกรรม รสนิยม หรือความประสงค์
 • ข้อมูลสำหรับข้อตกลงกับลูกค้าหรือผู้ขาย ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยการประเมินและการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย ยกตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมสถานะเครดิตหรือข้อมูลซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนบนรายการคว่ำบาตรหรือรายการเฝ้าระวัง 
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราและหน้าสื่อสังคม ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ยกตัวอย่างเช่น ความคิดเห็น รูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณโพสต์ผ่านบล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม
 • ข้อมูลอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP), ตัวระบุอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, ประเภทของเบราว์เซอร์, เว็บไซต์ที่เยี่ยมชมก่อนหน้าและหลังที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา, หน้าที่ชมและกิจกรรมที่เว็บไซต์ของเรา และ
 • พันธมิตรบริการและโฆษณาจากบุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณด้วยความยินยอมของคุณ
   

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณ – เช่นสายพันธุ์ วันเกิด หรือประวัติการรักษาของสัตว์เลี้ยง – ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

 • การมอบคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณ และเพื่อช่วยให้มีการใช้งานคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยการประมวลผลการชำระเงินสำหรับการซื้อ การสมัครสมาชิก หรือการขาย และเพื่อปกป้องคุณหรือระบุถึงธุรกรรมฉ้อโกงที่เป็นไปได้
 • การลงทะเบียน การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณเข้าร่วมในการแข่งขัน หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วม เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลลัพธ์ และเพื่อลงทะเบียนคุณสำหรับคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการบางประการ โดยสอดคล้องกับการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณ
 • เพื่อสื่อสารกับคุณและมอบข้อมูลให้คุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อตอบสนองต่อคำถามหรือความคิดเห็นของคุณ หรือเพื่อมอบการอัปเดตและข่าวสาร และเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการเปิดรับตำแหน่งที่ตรงกัน หากคุณได้แจ้งความสนใจของคุณในตำแหน่งที่ Mars
 • เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้คุณ เมื่อกฎหมายกำหนด เราร้องขอให้ผู้เยี่ยมชมมอบที่อยู่อีเมลเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าพวกเขาต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมหรืออัปเดตจากเราหรือไม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มบริษัทของเราให้บริการ นอกจากนี้ เรามอบตัวเลือกให้ผู้เยี่ยมชม “เลือกไม่เข้าร่วม” หากพวกเขาต้องการหยุดรับข้อมูลจากเรา ในบางครั้ง คุณอาจได้รับการร้องขอให้ “เลือกเข้าร่วม” ก่อนที่เราจะติดต่อคุณในบางวิธีการ หรือก่อนที่จะสามารถใช้งานบริการบางอย่างได้
 • เมื่อเราดำเนินการหน้าที่ของเราตามสัญญากับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณทำงานเป็นผู้ให้บริการหรือสมัครงานกับเรา ตามความจำเป็น หากคุณเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ของบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเราในข้อตกลงของเรากับคุณ
 • เพื่อประเมินและยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนและสถานะทางเครดิตของลูกค้าหรือผู้ขายบางราย ดำเนินการสอบทาน และการคัดกรองจากรายการของรัฐซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนและ/หรือรายการคว่ำบาตร และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามอื่น ๆ การใช้งานหรือการเข้าร่วมในการลงทะเบียนเหตุการณ์และระบบเตือนภัยของภาคส่วนของ Mars และ/หรือบริการการยืนยันของบุคคลที่สาม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ้างอิงเกี่ยวกับเครดิตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ
 • เพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เราอาจซื้อและใช้รายชื่ออีเมลที่มีการเลือกเข้าร่วมเพื่อติดต่อผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า เราร้องขอให้ผู้ที่มอบรายการนี้ยืนยันว่าข้อมูลติดต่อที่มอบให้นั้นเป็นของผู้ที่ต้องการรับข้อเสนอและข้อมูลทางอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลทางประชากรและการกำหนดค่าสำหรับการโฆษณาเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ซึ่งโฆษณานั้นมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะเห็นโฆษณาที่มีโอกาสอย่างสูงในการทำให้พวกเขาสนใจ เรายอมรับคำร้องขอการเลือกไม่เข้าร่วม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านการโฆษณาของเรา โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมนโยบายของเราเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจทางออนไลน์
 • เพื่อมอบข้อเสนออื่น ๆ ให้คุณ ในบางครั้ง เราจะมอบข้อเสนอ คูปอง และข้อมูล ซึ่งรวมถึงแค็ตตาล็อกผ่านทางการส่งจดหมาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าของเราผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนขอแค็ตตาล็อกของเราผ่านระบบออนไลน์ เราอาจใส่ชื่อลูกค้าเหล่านี้ในรายการผู้รับแค็ตตาล็อกของเรา เรายังอาจใช้รายชื่อจากบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ ด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจแลกเปลี่ยนชื่อและที่อยู่กับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอาจติดต่อคุณทางไปรษณีย์เพื่อนำเสนอข้อเสนอ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อ
 • เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เรามอบให้ผ่านเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการที่นำเสนอของกลุ่มบริษัท Mars และเว็บไซต์และคุณสมบัติของเรา

สำหรับกิจกรรมการตัดสินใจโดยอัตโนมัติบางประการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการโฆษณาทางออนไลน์และ/หรือจัดทำโปรไฟล์บุคลิกสำหรับคุณ รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการใช้งาน และวิธีการที่คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมการตัดสินใจโดยอัตโนมัตินั้นอธิบายอยู่ด้านล่างนี้
 

 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่จำเป็นของคุณ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย หากคุณอยู่ในอาคารสถานที่ของ Mars หรือสำหรับผู้สมัครงาน เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงกับการเป็นตัวแทนของพนักงานในบางเขตอำนาจศาล และเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
 • ตามคำสั่งของคุณและโดยมีความยินยอมของคุณ
 • สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ สิ่งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านบน

เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีด้านล่างนี้

 • ภายใน Mars และกลุ่มบริษัทของ Mars
 • กับผู้ขายหรือตัวแทน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทที่เราว่าจ้างเพื่อมอบบริการให้เรา เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทเพื่อมอบบริการให้เรา พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลนั้นสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด พวกเขาต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นความลับ ยกเว้นว่าคุณมอบความยินยอมเป็นอื่น
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนพร้อมกับสินทรัพย์ธุรกิจอื่น ๆ
 • เมื่อเราได้รับคำสั่งหรือความยินยอมของคุณในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายหรือคำร้องขอที่ถูกกฎหมาย ซึ่งรวมถึงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาล
 • เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้บริโภคสำหรับการละเมิดกฎหมายที่เป็นไปได้ เพื่อปกป้องความสมบูรณ์เว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณ หรือเพื่อร่วมมือในการสืบสวนทางกฎหมายใด ๆ
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท Mars หรือลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดซึ่งครอบคลุมการใช้งานบริการของคุณ
 • เพื่อดำเนินการด้วยความเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการเข้าถึงหรือการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการปกป้องสุขภาพและ/หรือความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า สาธารณชน และสัตว์เลี้ยง
 • เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมาย การดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก การประเมินการวินิจฉัยและการรักษาสัตว์เลี้ยง

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรืออ้างอิงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างจากเรา หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ทุกแห่งที่คุณเยี่ยมชม

เราอาจขายข้อมูลที่ปิดบังชื่อให้กับบุคคลที่สาม และเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ปิดบังชื่อหรือไม่ระบุตัวตนได้ตามที่อธิบายด้านบน เราอาจรวมข้อมูลที่ปิดบังชื่อหรือไม่ระบุตัวตนเข้ากับข้อมูลที่ปิดบังชื่อหรือไม่ระบุตัวตนจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมหรือปิดบังชื่อกับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่น ผู้ให้คำปรึกษา ผู้โฆษณา และนักลงทุน สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น เราอาจบอกผู้โฆษณาของเราเกี่ยวกับจำนวนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และคุณสมบัติหรือบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด

เมื่อคุณสมัครตำแหน่งงานที่ Mars เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ที่นี่ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ Mars ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้สมัครงานให้เป็นความลับ เราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้และตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับคุณในฐานะผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณในฐานะผู้สมัครงาน

เมื่อคุณสมัครงานที่ Mars เราขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินการสมัครงานของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและความชื่นชอบทางสังคม) ข้อมูลทั้งหมดนี้มอบให้โดยสมัครใจ และคุณเลือกว่าคุณต้องการมอบข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลใด โปรดทราบว่า หากคุณเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอ เราอาจมีความสามารถที่จำกัดในการพิจารณาคุณสำหรับตำแหน่งงาน

ข้อมูลจากบุคคลที่สามอื่น ๆ

เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อยืนยันความถูกต้องของการสมัครงานของคุณ หรือเพื่อทำการคัดกรองประวัติผ่านบุคคลที่สาม ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต หากคุณต้องการ คุณสามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์บุคคลที่สาม เช่น LinkedIn ให้เราได้ หากมีในตลาดของคุณ หากคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ Mars เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ คุณยอมรับว่า Mars อาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้งานข้อมูลนี้ตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

Mars ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรในฐานะผู้สมัครงาน

Mars จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลการสมัครงานของคุณ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้

 • การสรรหา การประเมิน และการเลือกผู้สมัครงาน
 • การจัดการและการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์และทั่วไป
 • การทำแบบสำรวจความพึงพอใจ (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการและปรับปรุงกระบวนการสรรหา)
 • ตรวจสอบการอ้างอิงการจ้างงานของคุณ ดำเนินการตรวจสอบประวัติและการประเมินที่เกี่ยวข้อง
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อกำหนดด้านกฎหมายและบริษัท (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจสอบความหลากหลาย)
 • การสื่อสารกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครงานและความสนใจของคุณที่ Mars
 • โอกาสงานในอนาคต หากคุณอนุญาตให้มีการใช้งานนี้

การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Mars ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและทางสถิติ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Mars เราอาจทำการวิเคราะห์การสรรหาพนักงานในระดับโลกและการตรวจสอบด้านความหลากหลายเมื่อได้รับความยินยอมของคุณและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้มีการทำการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณเมื่อเป็นการประมวลผลโดยอัตโนมัติเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการสร้างโปรไฟล์ หากการตัดสินใจนั้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณหรือส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ Mars ไม่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้สมัครงานโดยใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ในกระบวนการสรรหาพนักงาน

Mars จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้สมัครงานกับใคร?

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน Mars ที่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพื่อดำเนินงานและหน้าที่ของตน และกับบุคคลที่สามซึ่งมีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น บุคคลที่สามที่เฉพาะเจาะจงกับผู้สมัครงาน ประกอบไปด้วย หน่วยงานสรรหา ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบประวัติ และทนาย ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยงานของ Mars ที่ว่าจ้างคุณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะทำการตรวจสอบอยู่เสมอว่าบุคคลที่สามที่จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นดำเนินการในวิธีการที่สอดคล้องกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลติดต่อของคุณอีกต่อไปเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Mars หรือบุคคลที่สาม โปรดส่งอีเมลเพื่อแจ้งคำร้องขอของคุณไปยัง [email protected]

หากเราส่งอีเมลส่งเสริมการขายให้คุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ที่ด้านล่างของอีเมลเพื่อเลือกไม่เข้าร่วมกับอีเมลส่งเสริมการขายในอนาคต ในบางกรณี เราอาจร้องขอความยินยอมของคุณก่อนส่งอีเมลส่งเสริมการขายให้คุณ โดยการปฏิเสธที่จะมอบความยินยอม คุณจะไม่ได้รับอีเมลบางประการจากเรา

แม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลส่งเสริมการขาย แต่คุณอาจยังได้รับอีเมลซึ่งอำนวยความสะดวก ให้คุณทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หรือยืนยันธุรกรรมในเชิงพาณิชย์ซึ่งคุณได้ตกลงที่จะเข้าร่วมกับเรา สิ่งเหล่านี้ประกอบไปด้วยการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของคุณ การเตือนการนัดหมาย การทำการลงทะเบียนของคุณให้เสร็จสิ้น การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ คำร้องขอการรีเซ็ตรหัสผ่าน การยืนยันธุรกรรม การแจ้งการจัดส่ง และการสื่อสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกรรมของคุณกับเรา

เราอาจเสนอการส่งข้อความ/SMS ให้คุณ ในบางสถานการณ์ เราอาจต้องการให้คุณเลือกเข้าร่วมในการรับข้อความตัวอักษรจากเรา คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมการรับข้อความตัวอักษรบางประการจากเรา (นอกเหนือจากการเตือนการนัดหมาย) โดยการส่งข้อความ STOP เป็นการตอบสนองข้อความตัวอักษรใด ๆ ได้ทุกเมื่อ

ยกเว้นว่ามีการแจ้งอย่างชัดแจ้ง เรามอบบริการการส่งข้อความตัวอักษรทั้งหมดนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่คุณ อาจมีค่าใช้จ่ายอัตราการใช้ข้อความ ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คุณมีความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือใด ๆ ที่เกิดขึ้น (การใช้งาน การสมัครสมาชิก ฯลฯ) โดยเป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเรา โปรดหาข้อมูลจากแผนราคาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อระบุถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งและการรับข้อความตัวอักษร

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นอย่างไร?

เว็บไซต์ของเราส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและมีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ใหญ่ หากเว็บไซต์ใดของเรามีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ชมวัยเยาว์ เราจะขอรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในท้องถิ่น  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านหมายเหตุพิเศษสำหรับบิดามารดาของเรา และหลักจรรยาบรรณการตลาดของ Mars หากคุณทราบว่าลูกของคุณได้ลงทะเบียนจดหมายข่าวอีเมลโดยเป็นการละเมิดนโยบายนี้ หรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาในวิธีอื่นใด โปรดรายงานเหตุการณ์นั้นให้เราที่นี่ หากเราทราบว่าผู้ใช้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการอนุญาตของบิดามารดา เราจะยุติบัญชีนั้น และลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้รายนั้นมอบให้เราภายในขอบเขตที่เป็นไปได้

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์ที่อิงกับความสนใจของผู้ใช้เป็นอย่างไร?

โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับตัวเลือกโฆษณาและคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเราในด้านของการโฆษณาตามความสนใจทางออนไลน์และการใช้งานคุกกี้

มีอะไรอีกที่คุณต้องรู้?

ข้อมูลของคุณได้รับการจัดเก็บและประมวลผลที่ใด?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมหรือได้รับอาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใดซึ่งเราหรือผู้ให้บริการของเรามีการดำเนินงาน

เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจตั้งอยู่ภายนอกประเทศซึ่งคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และในประเทศที่ไม่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวเดียวกันกับประเทศที่พักอาศัยของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราอาจถูกส่งไปยังต่างประเทศโดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานเท่าใด?

เราเก็บและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานตราบเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

มีข้อกำหนดอย่างไรสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ (เช่น ในห้องแชท กระดานข้อความ หรือฟอรัมปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ)?

เราอาจนำเสนอห้องแชท กระดานข้อความหรือกระดานข่าว พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถโพสต์ความคิดเห็นหรือข้อมูลได้ หากมีห้องแชท กระดานข่าวหรือกระดานข้อความ โอกาสทางเครือข่ายสังคม หรือพื้นที่ปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ โปรดอย่าลืมตรวจสอบกฎที่โพสต์ไว้ คุณจะอยู่ภายใต้กฎที่โพสต์ไว้และข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา กฎสำหรับการเข้าร่วมอาจมีข้อจำกัดด้านอายุและข้อจำกัดอื่น ๆ เช่น การโพสต์เนื้อหาที่หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือยั่วยุ ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณโพสต์ทางออนไลน์นั้นเป็นข้อมูลสาธารณะ เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ ที่คุณโพสต์ทางออนไลน์โดยสมัครใจ ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์

การโอนย้าย

ในกรณีที่มีการขายหรือการเข้าซื้อทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของเราโดยฝ่ายอื่น หรือในกรณีที่มีการควบรวม คุณมอบสิทธิ์ให้เราในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราใช้ (และกำหนดให้ผู้ให้บริการของเราใช้) มาตรการทางองค์กรและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยที่เราใช้งาน  คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

เราแนะนำให้คุณใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นปัจจุบัน ปิดเบราว์เซอร์หลังจากการใช้งาน เก็บรักษาข้อมูลประจำตัวสำหรับการล็อกอินและรหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับ และอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปของคุณเป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใหม่ล่าสุด

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

หากคุณเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเราหรือไปยังบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายในท้องถิ่น นอกจากนี้ เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามเขตแดน จากประเทศหรือเขตอำนาจศาลของคุณไปยังประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย Mars ใช้ข้อกำหนดทางสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเป็นหลักสำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร) นอกจากนี้ Mars ใช้กรอบการทำงานในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ สำหรับการโอนย้ายข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ และ สหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ กรอบการทำงานในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับการโอนย้ายข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐฯ สำหรับการโอนย้ายระหว่างเขตอำนาจศาลอื่น ๆ Mars พึ่งพากลไกทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการโอนย้ายระหว่างประเทศ ตามที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?

คุณสามารถติดต่อทีมงานความเป็นส่วนตัวระดับโลกและหน่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของ Mars ได้โดยการคลิกที่นี่

เรามุ่งมั่นในการร่วมมือกับคุณในการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจมี หากคุณมีข้อกังวล โปรดติดต่อเราโดยการคลิกที่นี่ เราจะตอบสนองต่อการสื่อสารของคุณอย่างทันท่วงที

สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล 

โดยขึ้นอยู่กับสถานที่พำนักอาศัยของคุณ สิทธิ์ของคุณที่มีอาจแตกต่างกันในบางประการ Mars จะตอบสนองต่อคำร้องขอเกี่ยวกับสิทธิ์ใด ๆ โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายในท้องถิ่น

หากคุณต้องการทำการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ โปรดคลิกที่นี่

สิทธิ์ในการเข้าถึง

คุณอาจมีสิทธิ์ในการรับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นกำลังได้รับการประมวลผลหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เช่น วัตถุประสงค์ หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับ (หรือหมวดหมู่ของผู้รับ) ซึ่งเคยได้รับหรือจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สำหรับผู้รับบางรายในประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศ คุณจะสามารถเข้าถึงช่วงเวลาที่คาดการณ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหากเป็นไปได้ หรือทราบเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดช่วงเวลาหากไม่สามารถทราบช่วงเวลาได้ พร้อมกับสิทธิ์ของคุณ ฯลฯ

เมื่อเป็นไปได้และได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะมอบสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังประมวลผล สำหรับสำเนาเพิ่มเติมใด ๆ เราอาจคิดค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลโดยขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดการ เราจะมอบข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หากคุณทำการร้องขอด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นว่าคุณร้องขอเป็นอย่างอื่น

สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณอาจมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสมบูรณ์ หากไม่แม่นยำหรือไม่สมบูรณ์

สิทธิ์ในการลบ (‘สิทธิ์ที่จะถูกลืม’)

คุณอาจมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นกรณีด้านล่าง 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนั้น
 • คุณถอดถอนการยินยอมของคุณซึ่งเป็นพื้นฐานของการประมวลผล และเราไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการประมวลผล
 • คุณคัดค้านการประมวลผลและไม่มีพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เหนือกว่าสำหรับการประมวลผล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องถูกลบเพื่อเป็นการปฏิบัติข้อผูกมัดทางกฎหมายซึ่งเราอยู่ภายใต้

สิทธิ์นี้จะไม่มีผลภายในขอบเขตซึ่งการประมวลผลนั้นมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ 

 • สำหรับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูล
 • สำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีการประมวลผลโดยกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้
 • สำหรับประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
 • สำหรับผลประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุข
 • สำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ
 • สำหรับการสร้าง การเรียกร้องหรือการปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายของเรา

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

คุณอาจมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลเนื่องจากเหตุผลด้านล่าง

 • คุณโต้แย้งความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยให้เวลาเพื่อให้เราสามารถยืนยันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การประมวลผลนั้นผิดกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคล และร้องขอให้มีการจำกัดการใช้งานข้อมูลดังกล่าว  
 • เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล แต่ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณในการสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องตนเองจากข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • คุณใช้สิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผลซึ่งรอการยืนยัน ไม่ว่าพื้นฐานทางกฎหมายของเรานั้นอยู่เหนือคุณหรือไม่ก็ตาม

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณอาจมีสิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้มอบให้เรา ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้งานได้ทั่วไป และสามารถใช้คอมพิวเตอร์อ่านได้ คุณมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมรายอื่น หากการประมวลผลนั้นอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมที่สอดคล้องกัน หรือเป็นไปตามสัญญา และดำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ

สิทธิ์ในการคัดค้าน

คุณอาจมีสิทธิ์ในการคัดค้าน บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ยกเว้นว่าเรามีพื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับการประมวลผลซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ์ และอิสรภาพของเจ้าของข้อมูล หรือสำหรับการสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องตนเองจากข้อเรียกร้องทางกฎหมาย คุณสามารถคัดค้านได้ทุกเมื่อหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งรวมถึงการสร้างโปรไฟล์

การตัดสินใจอัตโนมัติสำหรับบุคคล ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟล์

คุณอาจมีสิทธิ์ในการไม่เป็นผู้ได้รับการตัดสินโดยอยู่บนพื้นฐานของการประมวลผลอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึง การสร้างโปรไฟล์ ยกเว้นภายใต้ข้อยกเว้นบางประการภายใต้กฎหมายในท้องถิ่น 

สิทธิ์ในการถอดถอนความยินยอม

แม้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นอยู่บนพื้นฐานของความยินยอม คุณอาจ มีสิทธิ์ในการถอดถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการยินยอมก่อนหน้าการถอดถอนของคุณ

สิทธิ์ในความเป็นนิรนาม

คุณอาจมีสิทธิ์ในการร้องขอความเป็นนิรนามการทำเช่นนี้หมายความว่าจะไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์นี้ เราอาจจะไม่สามารถมอบสินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอให้คุณได้

สิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล

คุณอาจมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล

หากคุณต้องการทำการร้องขอเกี่ยวกับสิทธิ์ใด ๆ ด้านบน โปรดคลิกที่นี่

California Privacy Rights (สิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของแคลิฟอร์เนีย) คืออะไร?

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของพวกเขา เพื่อทำการร้องขอเช่นนั้น โปรดติดต่อเรา และกรอก “Shine the Light” ในหัวข้อของคำร้องขอของคุณ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียมอบสิทธิ์เพิ่มเติมบางประการให้แก่ผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย

 1. สิทธิ์ในการทราบเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า
 2. สิทธิ์ในการ “เลือกไม่เข้าร่วม” ในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่บุคคลที่สาม (หรือสำหรับผู้บริโภคซึ่งมีอายุน้อยกว่า 16 ปีแล้ว จะเป็นสิทธิ์ในการไม่ให้มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของตนหากปราศจากการเลือกเข้าร่วมของตนหรือบิดามารดาของตน) Mars ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลในขณะนี้
 3. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยมีข้อยกเว้นบางประการตามที่กฎหมายมอบให้
 4. สิทธิ์ในการไม่เลือกปฏิบัติในการรับบริการและราคาที่เสมอภาคจากธุรกิจ แม้กระทั่งหลังจากที่ใช้สิทธิ์ของตน

ผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถส่งการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ด้านบนเหล่านี้ โดยการคลิกที่นี่ คุณอาจสามารถทำการร้องขอโดยการโทรไปยัง 1-844-316-5985 หรือโดยการติดต่อหน่วยงาน Mars ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณมีความสัมพันธ์ด้วย

 • โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง Banfield: โดยการคลิกที่นี่หรือการโทร 888-899-7071
 • โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพิเศษ + ฉุกเฉิน BluePearl: โดยการคลิกที่นี่ หรือการโทร 855-900-8444
 • โรงพยาบาลสัตว์ VCA: โดยการคลิกที่นี่ หรือการโทร 1-844-276-5786

  โปรดทราบว่ามีข้อจำกัดในด้านจำนวนครั้งที่คุณสามารถใช้สิทธิ์บางประการเหล่านี้ได้ คุณสามารถกำหนดตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการร้องขอในนามของคุณ ตัวแทนต้องมอบหลักฐานของการอนุญาตของคุณ และได้รับการจดทะเบียนกับเลขานุการของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราอาจปฏิเสธคำร้องขอจากตัวแทนซึ่งไม่ส่งหลักฐานว่าตนเองได้รับการอนุญาตจากคุณเพื่อดำเนินการในนามของคุณ

เราอาจต้องยืนยันคำร้องขอของคุณก่อนการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจร้องขอให้คุณยืนยันจุดข้อมูลซึ่งเรามีเกี่ยวกับคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมอบให้ในคำร้องขอเพื่อยืนยันตัวตนหรืออำนาจของผู้ร้องขอเท่านั้น

วิธีการที่เราตอบสนองต่อการเปิดเผย Do-Not-Track (อย่าติดตาม)

เนื่องจากไม่มีการตั้งค่า “Do Not Track” ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลก เราจึงไม่สนับสนุนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ “Do Not Track” และในขณะนี้ ไม่เข้าร่วมในขอบข่ายซึ่งอนุญาตให้เราตอบสนองต่อสัญญาณหรือกลไกอื่น ๆ จากคุณ

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงต่อแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวิธีการที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น หากเราตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวิธีการที่แตกต่างจากที่ระบุไว้เมื่อมีการเก็บรวบรวม คุณจะได้รับการแจ้งเตือน หากมีความขัดแย้งระหว่างแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเราในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก